Passend onderwijs is een uitdaging om kansen te creëren en verschil te maken
Kinderen laten ervaren dat leren leuk is, ook al is het moeilijk

Remedial Teaching

Remedial Teaching is ondersteuning bij het leren als dit niet volgens de verwachting verloopt. Het richt zich meestal op kinderen en jongeren die problemen hebben met (begrijpend) lezen, rekenen, spelling en schrijven.

Beter Leren

Jungle Memory werkgeheugentraining, S.M.A.R.T. training intellectuele vaardigheden, Acoustic Pioneer: screening en training van auditieve verwerkingsvaardigheden.

 

Basisonderwijs

Groepslessen zijn gericht op leerstof, werkhouding, ontwikkelen van eigen leerstrategieën, samenwerkend leren en met zelfvertrouwen en -waardering omgaan met eigen mogelijkheden en grenzen.

Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO

Makkelijker leren, meer zelfkennis en betere keuzes maken met Huiswerkbegeleiding of de training ‘Leren Leren’. Vakinhoudelijke wiskundebijles.