Passend onderwijs is een uitdaging om kansen te creëren en verschil te maken
Kinderen laten ervaren dat leren leuk is, ook al is het moeilijk

Remedial Teaching

Remedial Teaching is ondersteuning bij het leren als dit niet volgens de verwachting verloopt. Het richt zich meestal op kinderen en jongeren die problemen hebben met (begrijpend) lezen, rekenen, spelling en schrijven.

Lezen, spelling, rekenen, schrijven

Specialistische behandelprogramma’s voor lezen, taal, rekenen en schrijven vanuit de praktijk ontwikkeld en aansluitend bij het leren op school. Leren is Leuk is een F&L-methode® gecertificeerde praktijk.

 

Groepslessen basisonderwijs

Groepslessen zijn gericht op leerstof, werkhouding, ontwikkelen van eigen leerstrategieën, samenwerkend leren en met zelfvertrouwen en -waardering omgaan met eigen mogelijkheden en grenzen.

Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO

Makkelijker leren, meer zelfkennis en betere keuzes maken met Huiswerkbegeleiding of de training ‘Leren Leren’. Vakinhoudelijke bijles onder andere Grieks, Latijn, Engels, Spaans, Geschiedenis, Aardrijkskunde en exacte vakken.