Onderzoek en screening

Onderzoek en screeningDidactisch onderzoek kan meer inzicht geven in de leerontwikkeling op een specifiek vakgebied.

Onderzoek is gericht op rekenen, lezen, spellen en taakaanpak.

Vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe groot is de leerachterstand of -voorsprong?
  • Waaruit bestaat de achterstand, is er bijvoorbeeld een specifiek leerstofonderdeel waar de problemen zich voordoen?
  • Welke oplossingsstrategieën worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het oplossen van aftreksommen met tientaloverschrijding?
  • Welke doelen zijn haalbaar?
  • Welke oplossingsmethoden, instructiewijze en hulpmiddelen zijn nodig?

Naast didactisch onderzoek is het mogelijk een dyslexie- of dyscalculiescreening te doen.

Zareki-R-NL

De Zareki-R-NL is een screenend instrument waarmee signalerend onderzoek gedaan kan worden naar vragen omtrent rekenproblemen en dyscalculie. Uit het onderzoek met de Zareki-R-NL kunnen begeleidingsadviezen en adviezen voor vervolgonderzoek worden verkregen.

Naast onderzoek bij kinderen met ernstige rekenproblemen, kan de test ook ingezet worden bij kinderen die met rekenen minder presteren dan met andere schoolse vakken. Bij deze leerling zou het kunnen, dat het de slechte rekenvaardigheden kan compenseren met andere vaardigheden of capaciteiten.

Het is van belang dit te onderkennen en het kind bij deze deelvaardigheden ondersteuning te bieden, zodat het zijn of haar volle capaciteit kan benutten.

Dyslexie Screening Test (DST-NL)

De Dyslexie Screening Test (DST-NL) is een screeningsinstrument waarmee een risico op dyslexie ingeschat kan worden. Een score binnen het risicogebied kan een aanwijzing zijn voor dyslexie.

Nader onderzoek en een periode van intensieve behandeling zijn nodig om dyslexie vast te stellen. Hiervoor wordt samengewerkt met praktijk voor kinderpsychologie Chinski.

Praktijk Chinski

Chinski is een kinderpraktijk voor psychologie en pedagogiek uit Amsterdam en omstreken. Jonna en Carolijn werken op donderdag en vrijdag in het Onderwijscentrum.
Het aanbod in Leiden bestaat nu uit:
  • Diagnostiek
  • Vergoede zorg (nog geen contract in Leiden)
  • EMDR-therapie 
  • Gedrags-, sociaal- emotionele zorg en trainingen