Groepslessen basisonderwijs

Groepslessen starten bij twee aanmeldingen en duren 60 minuten. Tussentijds instromen is mogelijk. De maximale groepsgrootte is zes.

In de groepslessen worden dezelfde methodieken en materialen gebruikt als in de individuele lessen. De oefenprogramma’s, materialen en werkboeken voor thuis zijn afgestemd op eigen leerdoelen.

Na een inloop, waarin de kinderen alvast zelf aan het werk gaan, vragen stellen of huiswerk nakijken, volgt een gezamenlijke instructie. Het tweede deel van de les wordt geoefend en de stof in spelvorm verwerkt.

Niet alleen de leerstof is belangrijk, minstens zo belangrijk zijn het verbeteren van de werkhouding (bijvoorbeeld aandacht en concentratie), ontdekken en ontwikkelen van eigen leerstrategieën, samenwerkend leren en met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met eigen mogelijkheden en grenzen.

Soms is didactisch onderzoek of een periode van individuele begeleiding nodig voordat aan een groepsles deelgenomen kan worden.

Bekijk de tarieven

Verlengde schooldag/vakantieklas

Vakantieklas

Leren is Leuk heeft voor scholen een aanbod in het kader van de subsidieregeling voor ‘het inhalen van leer- en ontwikkelachterstanden die zijn veroorzaakt door de coronacrisis’. Dit wordt uitgevoerd op de scholen zelf en in het eigen onderwijscentrum van Leren is Leuk als verlengde schooldag en vakantieklas. In de vakantie wordt op verschillende momenten de vakantieklas georganiseerd, de kinderen gaan minimaal vier dagdelen van 3,5 uur naar school om te werken aan (begrijpend) lezen, taal en rekenen. Ook open voor kinderen die geen gebruik maken van de subsidieregeling, zij kunnen met korting deelnemen.

Meer weten of aanmelden?

Stuur mij een e-mail