Groepslessen, taal- of rekenklassen basisonderwijs

Groepslessen, taal- en rekenklassen starten bij twee aanmeldingen en duren 60 minuten. Tussentijds instromen is mogelijk. De maximale groepsgrootte is vier voor leerlingen uit onder- en middenbouw en zes voor leerlingen uit de bovenbouw.

Groepslessen zijn bedoeld voor kinderen uit een jaargroep, meestal  gericht op een bepaald vak (zoals lezen, rekenen of spelling) en soms algemeen (toetsvoorbereiding). De taal- en rekenklassen hebben de opzet van de zomerschool: er wordt groepsdoorbroken gewerkt aan de hand van thema’s waarin de doelen voor de leerlijnen van lezen, taal en rekenen verwerkt zijn.

Speciaal voor kinderen uit groep 2 en 3 is er de taalklas, waarin we spelenderwijs oefenen aan basisvoorwaarden voor het leren lezen.

In de groepslessen of taal- en rekenklassen worden dezelfde methodieken en materialen gebruikt als in de individuele lessen. De oefenprogramma’s, materialen en werkboeken voor thuis zijn afgestemd op eigen leerdoelen.

Na een inloop, waarin de kinderen alvast zelf aan het werk gaan, vragen stellen of huiswerk nakijken, volgt een gezamenlijke instructie. Het tweede deel van de les wordt geoefend en de stof in spelvorm verwerkt.

Niet alleen de leerstof is belangrijk, minstens zo belangrijk zijn het verbeteren van de werkhouding (bijvoorbeeld aandacht en concentratie), ontdekken en ontwikkelen van eigen leerstrategieën, samenwerkend leren en met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met eigen mogelijkheden en grenzen.

Soms is didactisch onderzoek of een periode van individuele begeleiding nodig voordat aan een groepsles deelgenomen kan worden.

Bekijk de tarieven

Verlengde schooldag/vakantieklas

Vakantieklas

Leren is Leuk heeft voor scholen een aanbod in het kader van de subsidieregeling voor ‘het inhalen van leer- en ontwikkelachterstanden die zijn veroorzaakt door de coronacrisis’. Dit wordt uitgevoerd op de scholen zelf en in het eigen onderwijscentrum van Leren is Leuk als verlengde schooldag en vakantieklas. In de vakantie wordt op verschillende momenten de vakantieklas georganiseerd, de kinderen gaan minimaal vier dagdelen van 3,5 uur naar school om te werken aan (begrijpend) lezen, taal en rekenen. Ook open voor kinderen die geen gebruik maken van de subsidieregeling, zij kunnen met korting deelnemen.

Meer weten of aanmelden?

Stuur mij een e-mail