Basisonderwijs

Trainingen en groepslessen voor de bovenbouw (groep 6 t/m 8) starten bij drie aanmeldingen en duren 60/75 minuten. Tussentijds instromen is mogelijk. De maximale groepsgrootte is vijf leerlingen.

Voor leerlingen uit de onderbouw (groep 3 t/m 5) starten groepslessen in overleg bij twee aanmeldingen en duren 60 minuten.

Ook individueel zijn er mogelijkheden, dan wordt gewerkt aan de hand van een individueel handelingsplan. Indien gewenst vindt vooraf een intakegesprek plaats. Dit is gratis, adviserend, vrijblijvend en verplicht niet tot deelname.

Bekijk de tarieven

Groepslessen rekenen, spelling en lezen groep 3,4,5
‘Rekensprint’, ‘Leesrups’ en ‘Boekenwurm’

RekenactiviteitIn de groepslessen rekenen wordt gebruik gemaakt van Met Sprongen Vooruit, een compleet reken- oefenprogramma waarbij het rekenen in kleine stapjes met verhalen, oefeningen en spellen wordt aangeboden. Door het bewegen, de betekenisvolle contexten en de vele spelvormen krijgen kinderen positieve rekenervaringen en wordt rekenen weer leuk.

Rekensprint is bedoeld om het automatiseren tot 100 te trainen en is onderdeel van de groeps- of individuele rekenbegeleiding.

In de groepslessen lezen en spelling wordt gebruik gemaakt van Taal in Blokjes of de F&L schoolversie, ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek. Het interventiepakket Taal in Blokjes is een evidence based interventie als voortraject voor een doorverwijzing naar de specialistische dyslexiezorg.

De Leesrups is bedoeld om kinderen zoveel mogelijk positieve leeservaringen te geven en is onderdeel van de groeps- of individuele leesbegeleiding in groep 3 en 4. De kinderen maken de rups langer door hem leesvoer te geven. Het leesvoer bestaat uit allerlei leesoefeningen, -spelletjes en -opdrachten. Met verschillende werkvormen, materialen en leesvoer voor thuis. Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 zorgen voor leeskilometers voor de Boekenwurm.

Groepslessen rekenen, spelling en (begrijpend) lezen groep 6,7,8
Toetsvoorbereiding, ‘Op Weg naar Snel Leren=Leuk Leren’

De groepslessen voor de bovenbouw (groep 6 t/m 8) zijn maandag tot en met donderdag aan het eind van de middag.

Na een inloop van 10 minuten, waarin de kinderen alvast zelf aan het werk gaan, volgt een gezamenlijke instructie. Het tweede deel van de les wordt geoefend en krijgen de leerlingen individuele begeleiding.

Niet alleen de leerstof is belangrijk, minstens zo belangrijk zijn het verbeteren van de werkhouding (bijvoorbeeld aandacht en concentratie), ontdekken en ontwikkelen van eigen leerstrategieën, samenwerkend leren en met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met eigen mogelijkheden en grenzen.

Op Weg naar Snel Leren is Leuk Leren

Het programma en de oefenstof wordt afgestemd op de groep en individuele leerdoelen.

Soms is didactisch onderzoek of een periode van individuele begeleiding nodig voordat aan een groepsles deelgenomen kan worden.

Vanaf januari zijn de groepslessen voor groep 7 en 8 vaak meer gericht op voorbereiding voor Eind- of Entreetoets.

Op verschillende momenten in het schooljaar start de introductiecursus Op weg naar Snel Leren=Leuk Leren. In drie lessen krijgen de kinderen technieken en vaardigheden aangereikt om het leren leuker en makkelijker te maken zoals plannen, focussen, sleutelwoorden herkennen en woordjes leren.

Bij vervolginschrijving voor de cursus Snel Leren=Leuk Leren ontvangen ze het cursusboek ter waarde van € 29,95 cadeau

Het Rekenpakket

RekenactiviteitHet Rekenpakket is een totaalpakket om het technisch rekenen te verbeteren en het automatiseren te trainen. Bedoeld voor kinderen van groep 4 t/m de brugklas.

Het Rekenpakket start met een bijeenkomst voor degene, die thuis met het kind gaat oefenen, waarin uitleg over de rekenontwikkeling, de opzet van het pakket en een trainersworkshop. De kinderen maken vervolgens een digitale rekentoets. Aan de hand van de uitslag wordt het materiaal samengesteld voor de training. Dit bestaat uit weekkaarten en sprintkaartjes van het programma Rekensprint.

Na ongeveer vier weken is er een terugkommoment om de voortgang te bespreken en samen te oefenen. Tussendoor is er mogelijkheid via mail vragen te stellen.

Na 10 weken vindt toetsing en evaluatie plaats en is het mogelijk in te schrijven voor een vervolgblok van 10 weken.

Digitale rekentoets: op afspraak. Afhankelijk van het niveau en belastbaarheid van uw kind vindt afname op meerdere momenten plaats.

Het Spellingpakket

Het Spellingpakket is een totaalpakket om de spelling te verbeteren en het automatiseren te trainen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het automatiseren van letters, klanken en klankzuivere woorden, categoriewoorden en regelwoorden. Kortom, de basisspelling die in groep 4 en 5 aangeboden wordt.

Het spellingpakket start met een bijeenkomst voor degene, die thuis met het kind gaat oefenen, waarin uitleg over de spellingontwikkeling, de opzet van het pakket en een trainersworkshop. Kinderen maken vervolgens een spellingtoets, het PI-dictee, om het startniveau te bepalen. Aan de hand van de uitslag wordt het materiaal samengesteld voor de training. Dit bestaat uit weekkaarten en sprintkaartjes van het programma Spellingsprint.

Na ongeveer vier weken is er een terugkommoment om de voortgang te bespreken en samen te oefenen. Tussendoor is er mogelijkheid via mail vragen te stellen.

Na 10 weken vindt toetsing en evaluatie plaats en is het mogelijk in te schrijven voor een vervolgblok van 10 weken.

PI-dictee: op afspraak. Afhankelijk van het niveau en belastbaarheid van uw kind vindt afname op meerdere momenten plaats.

Leren is Leuk in de vakantie

In de vakantie mag het net even anders. Bijvoorbeeld eens samen met iemand anders. Vraag iemand mee en krijg allebei korting. Of kom naar de vakantieklas.

VakantieklasDeze staat in het teken van leeskilometers en rekensprintjes!

En zit je in groep 8? Kom dan oefenen voor de eindtoets of bereid je voor op de brugklas.

Ouders zijn welkom bij de ouderworkshop rekenpakket of bijeenkomst lezen en spellen! Ook voor professionals zijn er workshops en netwerkactiviteiten.

Voorbeeld programma zomervakantie

08.30 – 10.00:individuele, groepslessen en evaluaties volgens afspraak
10.00 – 12.00:vakantieklas
13.00 – 15.30:ouderworkshop rekenpakket
15.45 – 17.15:individuele, groepslessen en evaluaties volgens afspraak
17.15 – 18.30:groepslessen
19.00 – 21.30:ouderbijeenkomst lezen en spellen/workshop eigen praktijk

 

Nieuw! thuis oefenen in de zomervakantie

Materiaal om bij te spijkeren, Rekensprintjes te trekken of leeskilometers te maken. 

Een oefenpakket voor in de vakantie wordt afgestemd op uw kind en bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Sprintkaartjes rekenen of Oefenblikjes spelling (in bruikleen)
  • oefenschrift spelling
  • werkboekje automatiseren algemeen (rekenen, spelling, woordjes lezen) 
  • specifiek werkboekje bijvoorbeeld: klokkijken, tafels, werkwoordspelling enz.

Sprintkaartjes en oefenblikjes spelling zijn beperkt beschikbaar. In verband met het samenstellen en aanschaffen van materialen minimaal twee weken voor de vakantie reserveren. Het oefenpakket ligt de laatste week voor de vakantie klaar.

 

Meer weten of aanmelden kan via de mail. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, hoor ik het graag.

Stuur mij een e-mail