Groepslessen basisonderwijs

Groepslessen starten bij twee aanmeldingen en duren 60 minuten. Tussentijds instromen is mogelijk. De maximale groepsgrootte is vijf.

In de groepslessen worden dezelfde methodieken en materialen gebruikt als in de individuele lessen. De oefenprogramma’s, materialen en werkboeken voor thuis zijn afgestemd op eigen leerdoelen.

Na een inloop, waarin de kinderen alvast zelf aan het werk gaan, vragen stellen of huiswerk nakijken, volgt een gezamenlijke instructie. Het tweede deel van de les wordt geoefend en de stof in spelvorm verwerkt.

Niet alleen de leerstof is belangrijk, minstens zo belangrijk zijn het verbeteren van de werkhouding (bijvoorbeeld aandacht en concentratie), ontdekken en ontwikkelen van eigen leerstrategieën, samenwerkend leren en met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met eigen mogelijkheden en grenzen.

Soms is didactisch onderzoek of een periode van individuele begeleiding nodig voordat aan een groepsles deelgenomen kan worden.

Bekijk de tarieven

Leren is Leuk in de vakantie

VakantieklasIn de vakantie mag het net even anders. Bijvoorbeeld eens samen met iemand anders. Vraag iemand mee en krijg allebei korting. Of kom naar de vakantieklas.

Deze staat in het teken van leeskilometers en rekensprintjes!

En zit je in groep 8? Kom dan oefenen voor de eindtoets of bereid je voor op de brugklas.

Ouders zijn welkom bij de ouderworkshop rekenpakket of bijeenkomst lezen en spellen! Ook voor professionals zijn er workshops en netwerkactiviteiten.

Voorbeeld programma zomervakantie

08.30 – 10.00:Individuele, groepslessen en evaluaties volgens afspraak
10.00 – 12.00:Vakantieklas
13.00 – 15.30:Ouderworkshop rekenpakket
15.45 – 17.15:Individuele, groepslessen en evaluaties volgens afspraak
17.15 – 18.30:Groepslessen
19.00 – 21.30:Ouderbijeenkomst lezen en spellen/workshop eigen praktijk

Meer weten of aanmelden?

Stuur mij een e-mail