Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO

Studieplek

Iedere schooldag tussen 15.00-18.00 uur en op afspraak in het weekend of de vakantie is de studieplek open om zelfstandig te studeren, huiswerk te maken of af te spreken met een huiswerkbegeleider of bijlesgever van Leren is Leuk.

Training ‘Leren Leren’

Leren is Leuk op schoolDe training ‘Leren Leren’ is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs of studenten en wordt individueel of in een kleine groep gegeven.

Het bevat acht modules, de eerste vier over kennis en vaardigheden om slimmer te leren, de laatste over de context waarin dat kan.

Aan de hand van het trainingsboek (apart aan te schaffen) en online begeleiding wordt geëxperimenteerd met verschillende technieken en vaardigheden.

Doelstellingen van de training: makkelijker leren, meer zelfkennis en betere keuzes maken.

Bijles Engels, klassieke talen, geschiedenis en exacte vakken

Eigen leerstof is het uitgangspunt bij het trainen van studietechnieken en -vaardigheden. Soms is meer nodig.

Vakinhoudelijke bijles is mogelijk:

Karin Schuitemaker geeft bijles Engels aan leerlingen van vmbo/havo en vwo. Zij studeerde Engelse Taal- en Letterkunde en werkt als (boek)vertaler. Ze houdt van taal in het algemeen en Engels in het bijzonder en zet zich graag in om anderen te helpen die taal (nog) beter onder de knie te krijgen.

Peter-Paul Chaudron geeft bijles Latijn, Grieks, geschiedenis en filosofie. Hij geeft les op een middelbare school en is geïnteresseerd in leerstrategieën. Hij doet onderzoek naar een andere manier van toetsing en gelooft dat iedereen met de juiste begeleiding alles aan kan.

Casper Helder geeft bijles in exacte vakken. Hij is van huis uit ingenieur en geeft vanuit zijn ervaring met zijn eigen leerproces, interesse voor exacte vakken en opgedane kennis en ervaring met coaching bijles wis- en natuurkunde.

Herman Koeners geeft bijles scheikunde. Hij is gepensioneerd schoolleider en scheikundedocent. Positieve leerervaringen, zelfvertrouwen en plezier in leren staan voor hem voorop.

Op verschillende momenten in het jaar starten, bij voldoende aanmeldingen, groepslessen:

Rekenen/wiskunde:

  • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw van het vmbo.
  • Wiskundeklas: voor leerlingen in de onderbouw van havo/vwo.

Nederlands:

  • “Ontleden en werkwoordspelling, dt geen probleem”.
  • Lezen en spellen voor brugklasleerlingen.
  • Grammatica en werkwoordspelling.

Leren is Leuk is op zoek naar huiswerkbegeleiders en bijlesgevers zoals Karin, Casper en Peter-Paul. KvK-inschrijving gewenst.

Meer weten en/of aanmelden?

Stuur mij een e-mail