Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO

Huiswerkbegeleiding en bijles

Uitgangspunt is goede uitleg, begeleid oefenen en daarop direct feedback krijgen. Pas dan kunnen leerlingen en studenten in vraag- of probleemgestuurd onderwijs (de trend), waarbij de docent begeleidt en coacht, ontdekkend leren, nieuwe kennis opdoen en de verbinding leggen met de praktijk.

Training ‘Leren Leren’

Leren is Leuk op schoolDe training ‘Leren Leren’ is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs of studenten en wordt individueel of in een kleine groep gegeven.

Het bevat acht modules, de eerste vier over kennis en vaardigheden om slimmer te leren, de laatste over de context waarin dat kan.

Aan de hand van het trainingsboek (apart aan te schaffen) en online begeleiding wordt geëxperimenteerd met verschillende technieken en vaardigheden.

Doelstellingen van de training: makkelijker leren, meer zelfkennis en betere keuzes maken.

Bijles Engels, Spaans, klassieke talen, aardrijkskunde, geschiedenis en exacte vakken

Eigen leerstof is het uitgangspunt bij het trainen van studietechnieken en -vaardigheden. Soms is meer nodig.

Vakinhoudelijke bijles is mogelijk:

Karin Schuitemaker geeft bijles Engels aan leerlingen van vmbo/havo en vwo. Zij studeerde Engelse Taal- en Letterkunde en werkt als (boek)vertaler. Ze houdt van taal in het algemeen en Engels in het bijzonder en zet zich graag in om anderen te helpen die taal (nog) beter onder de knie te krijgen.

Gloria Ramirez geeft bijles Spaans aan leerlingen van basis- en middelbaar onderwijs. Ze is native speaker en heeft ervaring met lesgeven aan twee-talige leerlingen met dyslexie en concentratieproblemen. Van beroep is ze bioloog, studenten die in een Spaanstalig land gaan studeren of werken helpt ze graag met het leren van de taal.

Peter-Paul Chaudron geeft bijles Latijn, Grieks, geschiedenis en filosofie. Hij geeft les op een middelbare school en is geïnteresseerd in leerstrategieën. Hij doet onderzoek naar een andere manier van toetsing en gelooft dat iedereen met de juiste begeleiding alles aan kan.

Wietze van der Werff geeft bijles aardrijkskunde en geschiedenis. Hij is geoloog en geeft de NLT-cursus (Natuur, Leven en Technologie) ‘De Bewegende School’ op de middelbare school. Ook is hij in opleiding voor leraar aardrijkskunde. Hij is geïnteresseerd in de alles wat met kaarten, processen en tijd te maken heeft en vindt het boeiend leerlingen persoonlijk te begeleiden in hun leerproces.

Casper Helder geeft bijles in exacte vakken. Hij is van huis uit ingenieur en geeft vanuit zijn ervaring met zijn eigen leerproces, interesse voor exacte vakken en opgedane kennis en ervaring met coaching bijles wis- en natuurkunde.

Herman Koeners geeft bijles scheikunde. Hij is gepensioneerd schoolleider en scheikundedocent. Positieve leerervaringen, zelfvertrouwen en plezier in leren staan voor hem voorop.

Op verschillende momenten in het jaar starten, bij voldoende aanmeldingen, groepslessen:

Nederlands/Engels/Duits/Frans/Spaans:

  • Lezen voor je Lijst of voor je Plezier!

Rekenen/wiskunde:

  • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw van het vmbo.
  • Wiskundeklas: voor leerlingen in de onderbouw van havo/vwo.

Nederlands:

  • “Ontleden en werkwoordspelling, dt geen probleem”.
  • Lezen en spellen voor brugklasleerlingen.
  • Grammatica en werkwoordspelling.

Leren is Leuk is op zoek naar huiswerkbegeleiders en bijlesgevers zoals Karin, Casper en Peter-Paul. KvK-inschrijving gewenst.

Meer weten en/of aanmelden?

Stuur mij een e-mail