Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO

Huiswerkklas

Bedoeld voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs die heel goed zelfstandig kunnen werken, maar thuis te veel afgeleid worden. De huiswerkklas kan gecombineerd worden met vakinhoudelijke bijles, individuele begeleiding, remedial teaching of groepstrainingen.

Huiswerkbegeleiding en bijles

Uitgangspunt is goede uitleg, begeleid oefenen en daarop direct feedback krijgen. Pas dan kunnen leerlingen en studenten in vraag- of probleemgestuurd onderwijs (de trend), waarbij de docent begeleidt en coacht, ontdekkend leren, nieuwe kennis opdoen en de verbinding leggen met de praktijk.

Training ‘Leren Leren’

Leren is Leuk op schoolDe training ‘Leren Leren’ is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs of studenten en wordt individueel of in een kleine groep gegeven.

Het bevat acht modules, de eerste vier over kennis en vaardigheden om slimmer te leren, de laatste over de context waarin dat kan.

Aan de hand van het trainingsboek (apart aan te schaffen) en online begeleiding wordt geëxperimenteerd met verschillende technieken en vaardigheden.

Doelstellingen van de training: makkelijker leren, meer zelfkennis en betere keuzes maken.

Bijles Engels, klassieke talen, aardrijkskunde, geschiedenis en exacte vakken

Eigen leerstof is het uitgangspunt bij het trainen van studietechnieken en -vaardigheden. Soms is meer nodig.

Vakinhoudelijke bijles is mogelijk:

Karin Schuitemaker is onderwijsassistent en remedial teacher. Ze geeft naast les aan basisschoolleerlingen, huiswerkbegeleiding en bijles Engels en Nederlands aan leerlingen van vmbo/havo/vwo en hbo. Zij studeerde onder andere Engelse Taal- en Letterkunde en werkt ook nog als (boek)vertaler. Ze houdt van taal in het algemeen en Engels in het bijzonder en zet zich graag in om anderen te helpen die taal (nog) beter onder de knie te krijgen.

Peter-Paul Chaudron geeft naast huiswerkbegeleiding bijles Latijn, Grieks, geschiedenis en filosofie. Hij geeft les op een middelbare school en is geïnteresseerd in leerstrategieën. Hij doet onderzoek naar een andere manier van toetsing en gelooft dat iedereen met de juiste begeleiding alles aan kan.

Wietze van der Werff geeft bijles aardrijkskunde en geschiedenis. Hij is geoloog en geeft de NLT-cursus (Natuur, Leven en Technologie) ‘De Bewegende School’ op de middelbare school. Ook is hij leraar aardrijkskunde. Hij is geïnteresseerd in de alles wat met kaarten, processen en tijd te maken heeft en vindt het boeiend leerlingen persoonlijk te begeleiden in hun leerproces.

Herman Koeners geeft bijles scheikunde. Hij is gepensioneerd schoolleider en scheikundedocent. Positieve leerervaringen, zelfvertrouwen en plezier in leren staan voor hem voorop.

Op verschillende momenten in het jaar starten, bij voldoende aanmeldingen, taal- en rekenklassen:

Nederlands/Engels/Duits/Frans:

  • Lezen voor je Lijst of voor je Plezier!

Rekenen/wiskunde:

  • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw van het vmbo.

Nederlands:

  • “Ontleden en werkwoordspelling, dt geen probleem”.
  • Lezen en spellen voor brugklasleerlingen.
  • Grammatica en werkwoordspelling.

Leren is Leuk is op zoek naar huiswerkbegeleiders en bijlesgevers zoals Karin, Herman en Peter-Paul. KvK-inschrijving gewenst.

Meer weten en/of aanmelden?

Stuur mij een e-mail