Lezen, spelling, rekenen, schrijven

De F&L-methode® en Taal in Blokjes

Bij hardnekkige lees- en/of spellingproblemen en bij dyslexie is specialistische behandeling nodig. Hiervoor wordt het F&L-behandelprogramma gebruikt. Deze methode is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Met kleuren en blokjes worden de klankstructuur en de taalregels zichtbaar gemaakt. Het behandelprogramma bestaat uit een uitgebreid computerprogramma met leermodules, een online oefenprogramma voor thuis (inclusief reader), werkboeken en materialen.

Individueel taal en lezen begeleidingTaal in Blokjes is de F&L-methode® schoolversie en wordt op verschillende scholen individueel, in groepjes of in de klas gebruikt ter ondersteuning van de spellingles of voor de behandeling van (risico)leerlingen met lees- en spellingproblemen. Zo is een goede afstemming met school mogelijk.

Het bouwen met de blokjes, lezen met de reader, de spelvormen en aantrekkelijke werkboeken maken het lezen weer aantrekkelijk en leuk.

Focuslezen en strategieën

Het focuslezen is een techniek om geconcentreerd en vlot een tekst te lezen, zodat de aandacht uit kan gaan naar het toepassen van leesstrategieën om tot beter begrip te komen. Belangrijke leesstrategieën voor het begrijpend lezen zijn: voorspellen, visualiseren, vragen stellen en samenvatten.

Close reading is een manier om teksten herhaald te lezen met steeds een ander doel. De kinderen gaan actief met een tekst aan de slag: ze zoeken naar informatie, stellen vragen, maken aantekeningen en discussiëren over wat ze gelezen hebben.  

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de teksten en opdrachten van de methode Tekstvaardig, die zowel op papier als online beschikbaar zijn. 

Rekenmuurtje, Met Sprongen Vooruit en Rekensprint

Leren rekenen is als het metselen van een muur, er zijn bouwstenen nodig en cement om een stevige muur te bouwen. Rekenen is dus een ‘stapelvak’. De bouwstenen bij het rekenen bevatten vaardigheden.

De rekenbegeleiding start met de afname van de profieltoets rekenen die de vaardigheden in een rekenmuurtje in beeld brengt. Er wordt gebruik gemaakt van Met Sprongen Vooruit, een compleet rekenoefenprogramma waarbij het rekenen in kleine stapjes met verhalen, oefeningen en spellen wordt aangeboden. Rekensprint is een mondeling en online oefenprogramma bedoeld voor het inoefenen en automatiseren van de bouwstenen van het rekenmuurtje. 

Het behandelprogramma heeft een oefenprogramma voor thuis, bestaande uit: een bijwerkboek en materialen van Rekensprint (ook online) om de bouwstenen van het rekenmuurtje te oefenen.

Door het bewegen, de betekenisvolle contexten en de vele spelvormen krijgen de kinderen positieve rekenervaringen en wordt rekenen leuk.

Schrijven

Er wordt steeds minder geschreven en meer getypt. Toch is het belangrijk dat kinderen gelegenheid krijgen hun handschrift te ontwikkelen en plezier houden in het oefenen met schrijven:

  • Schrijven is meer werk, je hersenen zijn actiever en je onthoudt hierdoor beter wat je opschrijft.
  • Leren schrijven zorgt voor beter leren lezen. Door fysiek bezig te zijn met een pen en de letters met de hand te schrijven worden de letters beter herkend.
  • Bij het schrijven zijn andere delen in de hersenen actief. Schrijven zorgt voor meer uitdaging en stimulatie voor verschillende hersengebieden.

Motorische remedial teaching richt zich onder andere op het schrijven. Met gerichte oefeningen voor het schrijven zelf en oefeningen, beweging en spel zonder pen krijgen de kinderen positieve ervaringen en wordt schrijven leuk. 

Meer weten of aanmelden?

Stuur mij een e-mail