Remedial teaching

Individueel taal en lezen begeleiding

Bij sommige kinderen verloopt het leren minder makkelijk dan iedereen verwacht. Aan hun inzet ligt dat meestal niet. Toch lukt het hen maar niet om lezen, spelling, rekenen en/of schrijven goed onder de knie te krijgen. Hoe ernstig de problemen zijn en welke hulp het kind nodig heeft, is misschien niet geheel duidelijk. Een remedial teacher is dé onderwijszorgspecialist om passende hulp te bieden.

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Soms is nader onderzoek nodig. In een handelingsplan staan onder andere de doelen die bereikt moeten worden en de afspraken die gemaakt zijn. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Daarbij gaat het om het toepassen van gespecialiseerde technieken, instructieprincipes en benaderingen die uitgaan en gericht zijn op de specifieke ondersteuning die het kind nodig heeft. Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Daarna wordt geëvalueerd en eventueel een nieuwe periode afgesproken.

Individuele begeleiding bij rekenen

Er is een verschil tussen remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de reeds geboden lessen (re-teaching).

Remedial teaching in het kort:

  • aanmelding/intake/kennismakingsgesprek
  • eventueel aanvullend onderzoek, contact met leerkracht of andere betrokkenen
  • handelingsplan met onder andere doelen en afspraken
  • individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
  • hulp op maat: één of twee keer per week voor een bepaalde periode
  • informatie over leren en leerproblemen
  • aanleren van vaardigheden om met het leerprobleem te kunnen omgaan
  • evaluatie: aan het eind van de afgesproken periode of eerder volgens afspraak

Bron: LBRT, Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers