Leren is Leuk op school

Huiswerkbegeleiding VOLeren is leuk biedt begeleiding op school vanuit vrij te besteden bedragen voor leerlingenzorg.

Passend onderwijs is een uitdaging om kansen te creëren en het verschil te maken.

Naast professionaliteit van iedere leerkracht zijn communicatie, afstemming en leren van elkaar sleutelwoorden.

In het omgaan met diversiteit biedt Leren is Leuk niet alleen begeleiding van leerling, leerkracht en ouders, ook is het mogelijk workshops of presentaties te verzorgen met betrekking tot het gebruik van ondersteunende en remediërende methoden in de klas en op school.

Een voorbeeld hiervan is de presentatie ‘Werken met Rekensprint’, waarin in een bijeenkomst van 1,5 uur teamleden uitleg krijgen over de achtergronden en mogelijkheden van dit programma om binnen de klasseorganisatie het automatiseren van de basisstof bij rekenen te trainen.

Voor meer informatie graag een e-mail sturen met vermelding van telefoonnummer, dan wordt zo snel mogelijk een (vrijblijvend) oriëntatiegesprek afgesproken.

Verlengde schooldag en vakantieklas

Leren is Leuk heeft voor scholen een aanbod in het kader van de subsidieregeling voor ‘het inhalen van leer- en ontwikkelachterstanden die zijn veroorzaakt door de coronacrisis’. Dit wordt uitgevoerd door gespecialiseerde onderwijskrachten als verlengde schooldag en vakantieklas op de scholen zelf en in het eigen onderwijscentrum van Leren is Leuk 

In de vakantie wordt op verschillende momenten de vakantieklas georganiseerd, de kinderen gaan minimaal twee dagdelen van 3 uur naar school om te werken aan (begrijpend) lezen, taal en rekenen.

Leren is Leuk is op zoek naar leerkrachten, remedial teachers of andere onderwijsspecialisten  om op scholen ondersteuningsprogramma’s uit te voeren. KvK-inschrijving gewenst.

Meer weten?

Vraag een (vrijblijvend) oriëntatiegesprek aan