Coronamaatregelen

Onderwijscentrum Merenwijk is geopend. Ook geven we online lessen en begeleiding. Er gelden extra maatregelen:

 • Laat de kinderen waar het kan alleen naar binnen gaan en maak zo min mogelijk gebruik van de wachtkamer.
 • Kinderen wassen na binnenkomst hun handen bij de wc’s. Er zijn inmiddels papieren handdoekjes.
 • In de lokalen komen schermen van plexiglas.
 • Bij groepslessen kunnen maximaal 4 kinderen deelnemen, er wordt dan gebruik gemaakt van het grote lokaal of de kinderen worden gesplitst.
 • Voor les op afstand  wordt onder andere gebruik gemaakt van Teams, via een link kunnen kinderen deelnemen, er hoeft dus niets geïnstalleerd als er geen account is.
 • De visie voor de toekomst : digitaal blijft ondersteunend en geen vervanging voor lessen in de praktijk. Inmiddels is het wel een waardevolle aanvulling op ons werk en zien we veel mogelijkheden.  
 • In de meivakantie is het Onderwijscentrum open en in de zomervakantie wordt de zomerschool georganiseerd.
 • De missie van het Onderwijscentrum is laagdrempeligheid, kansen bieden en verschil maken. Tegelijkertijd zijn de kosten hoog en dus onze tarieven. We proberen hier oplossingen voor te vinden, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met scholen, samenwerkingsverbanden, gemeente en ziektekostenverzekeringen. 

Aan alle kinderen, ouders en leerkrachten: zorg goed voor elkaar en laat het ons weten als we ergens mee kunnen helpen.

Namens het team, Sophie Dekker

Dyslexie- en dyscalculieonderzoek

Op aanvraag kan (niet vergoed) onderzoek naar dyslexie en dyscalculie in de praktijk plaatsvinden. Hiervoor wordt samengewerkt met een praktijk voor orthopedagogiek in de regio. 

Het onderzoek omvat 3 bezoeken: een intakegesprek met ouders, een onderzoeksochtend en een adviesgesprek en is inclusief  verslag en een eventuele verklaring. 

Momenteel is er geen wachtlijst.

 

Tweedaagse training

Mijn doel met de certificering tot F&L-praktijk is te zorgen dat lees- en spellingproblemen voorkomen, vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt worden en er een continuüm van zorg tussen Taal in Blokjes op school en in de praktijk is. Op verschillende scholen in Leiden en omgeving wordt Taal in Blokjes al ingezet of is er interesse om dat te doen.
Het F&L-Expertisecentrum komt naar Leiden met de workshop Taal in Blokjes, een tweedaagse training voor intern begeleiders, leerkrachten en anderen, werkzaam op scholen in Leiden of omgeving. Spannend, een hoop werk, maar wel heel leuk en weer een stap in de goede richting: kansen creëren, verschil maken!
Niet werkzaam op een school, wel interesse? Laat het me weten, wie weet kan je toch deelnemen.
Praktische informatie:
Plaats: Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk, gewoon mijn praktijk dus.
Dag 1: Dinsdag 18 februari 2020 13-17 uur
Dag 2: Dinsdag 7 april 2020 13-17 uur
Kosten: op aanvraag.

Workshop Taal in Blokjes in company in Leiden

Het F&L-Expertisecentrum komt naar Leiden met de Workshop Taal in Blokjes. In Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk.
Dag 1: Dinsdag 18 februari 2020
Dag 2: Dinsdag 7 april 2020
Voor leerkrachten, IB’ers en RT’ers op scholen in Leiden en omgeving.
Sinds maart is Leren is Leuk F&L-gecertificeerd. De F&L-methode is een specialistische behandeling voor lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie. Taal in Blokjes is de schoolversie en wordt gebruikt in het voortraject op zorgniveau 2 en 3. Leren is Leuk biedt ondersteuning bij de invoering of begeleiding van leerlingen op school.
Meer weten of interesse. Laat het me horen.

Onderwijscentrum schooljaar 2019-2020

Vanaf september gaan we met een ‘team’ van 5 onderwijsspecialisten van start! De 4 mensen die ‘mijn’ team versterken zijn: 

Basisonderwijs:

 • Ineke Meijer: intern begeleider, remedial teacher en kindercoach.
 • Diana Wallaart: groepsleerkracht en remedial teacher.

Voortgezet onderwijs:

 • Casper Helder: bijles exacte vakken, trainingen rekenen en wiskunde voor voortgezet onderwijs. 
 • Karin Schuitemaker: bijles Engels.
 • Peter-Paul Chaudron: bijles klassieke talen, filosofie en geschiedenis.

Ook voor andere vakken zijn er mogelijkheden!

Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk is op zoek naar onderwijsspecialisten. KvK-inschrijving gewenst.

Ook gezocht: (zelfstandig gevestigde) psycholoog/orthopedagoog die samen wil werken om Broekplein 4, Merenwijk Leiden verder te ontwikkelen tot onderwijscentrum voor vergoede en niet-vergoede behandeling/onderzoek/begeleiding/coaching.