Groepslessen, taal-, reken- en huiswerkklas

In het Onderwijscentrum zijn de individuele lessen allemaal opgestart en is op zaterdag de eerste Taalklas gestart met twee enthousiaste, hardwerkende oudste kleuters. Na de herfstvakantie starten, bij voldoende belangstelling, ook andere groepslessen, taal- en rekenklassen en mogelijk een huiswerkklas. Vraag gerust om meer informatie of laat me weten of er interesse is.
Groepslessen, taal- en rekenklassen 
Groepslessen zijn bedoeld voor kinderen uit dezelfde jaargroep, meestal  gericht op een bepaald vak (lezen, spelling, rekenen of schrijven) en soms algemeen (toetsvoorbereiding). 
De taal- en rekenklassen hebben de opzet van de zomerschool: er wordt groepsdoorbroken gewerkt aan de hand van thema’s waarin de doelen van de leerlijnen van lezen, taal en rekenen verwerkt zijn.
Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde methodieken en materialen als in individuele lessen. Na de inloop, waarin de kinderen alvast aan het werk gaan, vragen stellen of huiswerk nakijken, volgt een gezamenlijke instructie. Het tweede deel van de les wordt geoefend en de stof in spelvorm verwerkt. De groepsgrootte is verschillend en hangt af van de samenstelling van de groep, soms blijft het bij twee, in de bovenbouw is het fijn werken met groepje van 4 tot 6. Groepslessen duren een uur. Lestijd in overleg. 
 
Voortgezet onderwijs
Naast individuele lessen zijn de volgende lessen in een kleine groep mogelijk:
 • Lezen voor je Lijst of voor je Plezier! (Nederlands/Engels/Duits/Frans)
 • Lezen en spellen.
 • Grammatica en werkwoordspelling.
 • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw van het vmbo. 
 
Huiswerkklassen
Zowel voor leerlingen uit het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs komt er mogelijkheid om deel te nemen aan de huiswerkklassen, waar onder toezicht aan eigen huiswerk gewerkt kan worden. 
 

Zomerschool in Onderwijscentrum Merenwijk

Vakantieklassen

In de vakantieklas richten we ons op de kernvakken: rekenen, schrijven, taal en (begrijpend) lezen.

Voor wie: kinderen op de basisschool (groep 3 tot en met 8). Ook scholen kunnen kinderen aanmelden.

Wanneer: 8 t/m 19 augustus op maandag tot en met donderdag, er is een klas in de ochtend (8.45 – 12.30) en bij voldoende aanmeldingen een klas in de middag (13-16).

Minimumaantal leerlingen: 3.

Kosten: € 40,- per dagdeel per persoon, vanaf 5 dagdelen gratis. Scholen: op aanvraag. 

Lesmateriaal: gratis voor leerlingen die les hebben in het Onderwijscentrum of volgend schooljaar starten (niet via school), anders € 25,-.

Aanmelden: via het contactformulier op de website https://lerenisleuk.net/contact

Extra: na aanmelding en aanbetaling kan er direct gebruik gemaakt worden van het digitale oefenprogramma Rekensprint.

Zomerklassen

De volgende zomerklassen voor middelbare scholieren starten bij voldoende aanmeldingen:

 • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw die moeite hebben met het rekenen op fundamenteel niveau.
 • “Ontleden en werkwoordspelling, dt geen probleem”.
 • “Leren Leren”: trainingen studievaardigheden.
 • “Lezen voor je Lijst of voor je Plezier”.

Voor wie: leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Wanneer: 6 groepslessen van een uur en 1 individuele les in de periode 8 t/m 19 augustus.

Minimumaantal leerlingen: 2

Kosten: € 250,- inclusief lesmateriaal.

Aanmelden: via het contactformulier op de website Meer weten of aanmelden? Ik hoor het graag.

Kansen op de Lucas van Leyden

De Lucas van Leyden is een openbare basisschool in het centrum van Leyden met twee locaties. Locatie Vliet is gelegen aan de gracht nabij het Rapenburg. Locatie Steeg is gelegen op een steenworp afstand van de Haarlemmerstraat en het museum Boerhaave. 

Al een aantal jaar ben ik betrokken bij deze school om mee te denken en werken aan de invulling van het passend onderwijs. De afgelopen twee jaar kwam was er extra geld vanuit de regeling subsidie ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’s’ om leerlingen te begeleiden die door de coronacrisis een achterstand opgelopen hebben.

Een stukje dat ik in december heb geschreven voor de Nieuwsbrief: 

Gek genoeg hebben de coronamaatregelen ook kansen gegeven, waarvan we niet hadden kunnen dromen die te krijgen. Die kansen kwamen er met de subsidieregelingen, de subsidies voor IOP: inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De Lucas van Leyden heeft van 3 subsidieperiodes gebruik kunnen maken.

Ik deel graag dingen die we extra hebben kunnen doen met elkaar en waar we trots op mogen zijn en…het geld is nog niet op, dus ook in 2022 mogen we met zijn allen weer mooie dingen doen voor de kinderen.

Rekenen:

 • Rekenles buiten de klas voor 44 kinderen.
 • Extra handen in de klas voor groep 3 en 4.
 • Een inhaalprogramma in de klas voor de kinderen uit groep 8a.
 • Nieuwe oefenboeken, opzoekkaarten en materialen.
 • Alle kinderen uit groep 4 t/m 8 werken of gaan werken met Rekensprint Online aan hun ‘rekenmuurtje’. Ook thuis kunnen de kinderen inloggen via Basispoort, zodat er ook als kinderen thuis zitten, geoefend kan.

En het allergrootste cadeau was…de aanschaf voor beide locaties van de Spelkisten van Met Sprongen Vooruit voor groepen 3 t/m 8. De kisten bevatten voor een heel schooljaar voor alle rekendoelen speciaal ontwikkelde spellen. In de extra lessen buiten de klas wordt de methode Met Sprongen Vooruit al langer gebruikt: het is een uitgebreid rekenoefenprogramma, waarbij het rekenen in kleine stapjes met verhalen, oefeningen, beweging en spellen wordt aangeboden.

Het is heel leuk om te zien hoe in sommige groepen de kinderen wekelijks actief zijn met de spellen en extra activiteiten rond rekenen. Ik word helemaal blij van al het enthousiasme, als ik in een klas kom om een voorbeeldles te geven. Zelfs op vrijdagmiddag aan het eind van de week, wordt er nog hard gerekend.

Taal en lezen:

 • Extra lees- en taalles buiten de klas voor 45 kinderen.
 • Extra handen in de klas voor groep 3 en 4.
 • Oefenen met focuslezen in en buiten de klas voor kinderen uit groep 6 tot en met 8.
 • Verlengde schooldag voor kinderen uit 7 en 8 om extra te oefenen met begrijpend lezen.
 • Nieuwe oefenboeken, stappenkaarten en spellen voor taal en (begrijpend) lezen.

En het allerleukste was het lezen en spellen met Taal in Blokjes in groep 3 en 4.

De kleuren voor de klanken en blokjes voor de letters helpen de kinderen bij het lezen en spellen. Buiten de klas hebben de kinderen heel hard geoefend. Ook in sommige klassen hangen de gekleurde letters en gebruiken leerkrachten de kleuren en de blokjes. Helaas moesten we de nascholing uitstellen, dus nog niet in alle klassen is het al zichtbaar. Toch hebben een paar juffen al de cursus gevolgd, zoals juf Sabine. Vanaf groep 4a gaat Taal in Blokjes dus zeker ‘mee met de kinderen’. In het voorjaar hopen we dat meer leerkrachten mee kunnen doen.

Zomerschool:

Ben ik nog wat vergeten? Ja zeker, 10 kinderen uit groep 4 t/m 8 hebben de laatste drie weken van de vakantie bij mij in het Onderwijscentrum de zomerschool bezocht. En ook al was het in de vakantie, de kinderen (en volwassenen) hebben veel plezier gemaakt en hebben hard gewerkt aan lezen, taal en rekenen. Ook in 2022 mag ik voor kinderen van de Lucas van Leyden de zomerschool organiseren. Daar kunnen natuurlijk ook andere kinderen of scholen aan meedoen.

Mijn stukje voor de Nieuwsbrief moest kort worden, helaas of misschien gelukkig is dat niet gelukt. Er zijn, ondanks alle zorgen die we hebben, ook mooie dingen en successen om met elkaar te delen.

Sophie Dekker

Zomerschool in Onderwijscentrum Merenwijk

Bijna vakantie! Ook wij gaan er even tussenuit, van 17 juli tot 2 augustus is ‘Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk’ gesloten.

De overige weken is er les op afspraak. Naast individuele lessen zijn er voor basisschoolleerlingen vakantieklassen en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zomerklassen:

Vakantieklassen

In de vakantieklas richten we ons op de kernvakken: rekenen, schrijven, taal en (begrijpend) lezen.

Voor wie: kinderen op de basisschool (groep 3 tot en met 8).

Wanneer: 9 t/m 27 augustus op woensdag, donderdag en vrijdag, er is een klas in de ochtend (9-12) en bij voldoende aanmeldingen een klas in de middag (13-16).

Minimumaantal leerlingen: 3.

Kosten: € 45,- per dagdeel per persoon, vanaf 6 dagdelen gratis.

Lesmateriaal: gratis voor leerlingen die les hebben in het Onderwijscentrum of volgend schooljaar starten (niet via school), anders € 30,-.

Aanmelden: via het contactformulier op de website https://lerenisleuk.net/contact

Extra: na aanmelding en aanbetaling kan er direct gebruik gemaakt worden van digitale oefenprogramma’s Rekensprint en Tekstvaardig.

Zomerklassen

De volgende zomerklassen voor middelbare scholieren starten bij voldoende aanmeldingen:

 • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw die moeite hebben met het rekenen op fundamenteel niveau.
 • “Ontleden en werkwoordspelling, dt geen probleem”.
 • “Leren Leren”: trainingen studievaardigheden.
 • “Lezen voor je Lijst of voor je Plezier”.

Voor wie: leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Wanneer: 6 groepslessen van een uur en 1 individuele les in de periode 9 t/m 27 augustus.

Minimumaantal leerlingen: 2

Kosten: € 250,- inclusief lesmateriaal.

Aanmelden: via het contactformulier op de website Meer weten of aanmelden? Ik hoor het graag.

Nieuws uit Leren is Leuk

Rekensprint Online
Afgelopen periode hebben leerlingen uit Leren is Leuk meegedaan met het uittesten van Rekensprint Basis Online. En met succes! Er is flink geoefend aan de onderste bouwstenen van het rekenmuurtje: alles wat er nodig is om de basis sterker te maken en vlotter te rekenen tot 100. Een goede aanvulling op de lessen, waarin de somtypes en strategieën eerst worden behandeld, voordat er flink gesprint kan worden om ze in te slijpen.
Tot 14 mei kan er gratis gesprint worden, voor kinderen vanaf groep 4 die het rekenen tot 100 nog moeilijk vinden. Afname van het rekenmuurtje, een digitale rekentoets die de hiaten en mate van automatisering in beeld brengt zodat er gericht geoefend, kan ook, hiervoor wordt het behandeltarief in rekening gebracht.
 
Groepslessen basisonderwijs
De groepsles ‘Beter Begrijpend Lezen’ voor leerlingen uit groep 7 start 20 mei 15.30 – 16.30 uur.
Begrijpend lezen is geen vak maar een vaardigheid, een leesstrategie is een middel om te gebruiken om een tekst te begrijpen. Oefenen helpt!
Naast leesstrategieën oefenen we ook het focuslezen (een techniek om geconcentreerd en vlot een tekst te lezen) en zijn woordenschatontwikkeling en leesplezier heel belangrijk in de lessen. Bij aanmelding voor 17 mei: 8 lessen voor de prijs van 6.
Er is plaats voor 2-5 leerlingen.

Ook op woensdag starten groepslessen voor rekenen, lezen en taal voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Kinderen die al les hebben in Leren is Leuk hebben voorrang bij plaatsing.

Groepslessen voortgezet onderwijs
Bij voldoende aanmeldingen starten verschillende groepslessen zoals ‘Lezen voor je Lijst’, ‘Werken aan een stevig Rekenmuurtje’ of Grammatica en Werkwoordspelling. 
Lessen kunnen ook individueel gegeven worden. 
 
Individuele lessen
Voor basisschoolleerlingen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor het voortgezet onderwijs is bijles mogelijk in bijna alle vakken.
 
Workshop Taal in Blokjes
Leren is Leuk is een F&L-gecertificeerde praktijk (Taal in Blokjes) en ondersteunt scholen in het voortraject dyslexie, zowel door het verzorgen van nascholing en begeleiden in de klas als in de behandeling van ernstige lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie. 
De volgende workshop is gepland in juni/juli, op twee dagdelen. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Deze workshop is vooral bedoeld voor leerkrachten, IB’ers, logopedisten en andere onderwijsondersteuners, maar voor iedereen toegankelijk. Prijzen en info op aanvraag.
 
Vergoeding Remedial Teaching
Zorg & Zekerheid vergoedt 75% met een maximum van €320,- bij AV-GeZZin of AV-Totaal. Is dit van toepassing dan hoor ik het graag.
 
Interesse of vragen? Bel gerust of laat het me weten via het contactformulier.
 
Met vriendelijke groet,
Sophie Dekker

Nieuwsbrief VO

Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk is een onderwijsvoorziening in de Merenwijk, waarbij inmiddels 11 vakspecialisten zich hebben aangesloten. We verzorgen begeleiding bij dyslexie en dyscalculie, remedial teaching, bijles en trainingen voor leerlingen in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Ook voor volwassenen zijn er mogelijkheden.

Op scholen zijn we actief en begeleiden we leerlingen en leerkrachten vanuit vrij te besteden bedragen voor leerlingenzorg. Ook is er een aanbod in het kader van de subsidieregeling voor ‘het inhalen van leer- en ontwikkelachterstanden die zijn veroorzaakt door de coronacrisis’. Dit wordt bijvoorbeeld uitgevoerd tijdens zelfstandig werkuren of als verlengde schooldag op de scholen of in het Onderwijscentrum. In de vakantie worden vakantieklassen georganiseerd, waar vooral gewerkt wordt aan (begrijpend) lezen, taal en rekenen.

Voorbeelden van mogelijkheden voor het Voortgezet Onderwijs, mbo en volwassenonderwijs zijn:

 • Remedial teaching: individueel of in een kleine groep.
 • Vakinhoudelijke bijles: Bijles Engels, Nederlands, Spaans, klassieke talen, aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie en exacte vakken.
 • Training ‘Leren Leren’: In acht modules oefenen met verschillende technieken en vaardigheden. Doel: makkelijker leren, meer zelfkennis, betere keuzes maken.
 • Lezen voor je Lijst of voor je Plezier!: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans. Doel: Vmbo en onderbouw havo/vwo: kennismaking met boeken en leesplezier, bovenbouw: voorbereiden van het examen, met alles wat daarbij hoort.
 • Lezen en spellen voor brugklasleerlingen: Herhalen spellingregels en analogieën. Met de F&L-methode, worden klankstructuur en taalregels met kleuren en blokjes inzichtelijk gemaakt.
 • Groeien in grammatica: Leergang ontleden en werkwoordspelling voor Nederlands en Engels.
 • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: Rekenen is een stapelvak. Oefenen aan de hand van een individueel Rekenmuurtje.Bedoeld voor leerlingen die de doelen van referentieniveau 1F nog niet gehaald hebben.

Trainingen en lessen kunnen op locatie, in het Onderwijscentrum en online verzorgd worden, individueel of in een kleine groep.

Meer weten of interesse? We maken graag een afspraak om mogelijkheden te bespreken. 

Sophie Dekker                                                              Peter-Paul Chaudron

Beheerder Onderwijscentrum Merenwijk               Karin Schuitemaker

                                                                                        Coördinatoren Voortgezet Onderwijs