Workshop Taal in Blokjes in Leiden

 
Workshop Taal in Blokjes in Leiden: data aangepast: 
 • Dinsdag 11 mei en 15 juni van 14.00 uur tot 18.30 uur.
 • Voor leerkrachten,  IB’ers, logopedisten of andere onderwijsondersteuners.
 • Kosten: voor personeel van scholen regio Leiden: € 325,- (anders € 350,-), inclusief materiaal, cursus- en werkbladenmap, proeflicentie.
 • Locatie: Leiden: mogelijk op een school van een deelnemer, deelnemers krijgen korting!
 • Aanmelding: via https://lerenisleuk.net/contact
 
Leren is Leuk (Onderwijscentrum Merenwijk) ondersteunt scholen in het voortraject dyslexie, zowel in de implementatie van Taal in Blokjes en het verzorgen van de workshop, als in het begeleiden/behandelen van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie (op school en in het onderwijscentrum). 
Taal in Blokjes is de schoolversie van de F&L-methode, een methode voor de behandeling van ernstige lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie. Door het gebruik van kleuren voor klanken en blokjes voor letters wordt de Nederlandse taalstructuur zichtbaar. Taal in Blokjes kan prima naast Bouw worden ingezet, het is voor in en buiten de klas, ter ondersteuning van de eigen lees- en spellingmethode, in een doorgaande lijn vanaf de kleuters tot in de bovenbouw en zeer geschikt voor NT2 leerlingen.
 
 

Workshop Taal in Blokjes in Leiden

Beste collega’s,

Workshop Taal in Blokjes in Leiden! 
Voor leerkrachten, IB’ers, logopedisten of andere onderwijsondersteuners werkzaam op scholen in de regio Leiden of in opdracht van Onderwijscentrum Merenwijk. 
 
Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk is F&L-methode gecertificeerd en ondersteunt scholen in het voortraject dyslexie, zowel in de implementatie van Taal in Blokjes en het verzorgen van de workshop, als in het begeleiden/behandelen van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie (op school en in het onderwijscentrum). 
 
Praktisch:
 • Meer informatie over workshop en ketenzorg: vraag de folder.
 • Data: dinsdag 6 april en 11 mei: 14.30 – 18.30 uur.
 • Locatie: cursuslocatie nader te bepalen in Leiden.  
 • Kosten: op aanvraag: inclusief materialenkoffertje, cursusmap met o.a. leermodules, woordopbouw, casus, literatuur, map met werkbladen (kopieerbladen behorende bij de leermodules), 10% korting gedurende 3 maanden op alle materialen, proeflicentie van 1 maand op de TiB-software en de TiB-reader.
 • Aanmelden via het contactformulier op de website. Er zijn 15 plekken. 
 • (Oud)deelnemers kunnen zich aansluiten bij de intervisiegroep van Onderwijscentrum Merenwijk.
 
Als er vragen zijn, hoor ik het graag en ook als er binnen de school een geschikte (coronaproof) ruimte is (deelnemers van deze school krijgen korting op de cursusprijs). Mocht de workshop i.v.m. coronamaatregelen niet doorgaan, dan wordt deze uitgesteld en/of is er mogelijkheid deze online te volgen.
 
Met vriendelijke groet,
Sophie Dekker

Nieuw: Lezen voor je Lijst of voor je plezier!

Tja, lezen voor school, dat valt niet altijd mee. Het is saai, er is geen leuk boek, er zijn zoveel andere dingen om te doen…
Tijd voor actie. In Onderwijscentrum Merenwijk start ‘Lezen voor je Lijst of voor je Plezier!’, bedoeld voor middelbare scholieren van alle niveaus en leerjaren, zowel voor Nederlands als vreemde talen (Engels, Duits, Frans en Spaans).
In het vmbo en de onderbouw van havo/vwo staan kennismaking met boeken en leesplezier voorop, in de bovenbouw van havo/vwo het voorbereiden van het examen, met alles wat daarbij hoort.
Begeleiding in kleine groepjes door vakspecialisten met een missie: zorgen dat kinderen en jongeren plezier in leren krijgen/houden, kansen creëren en verschil maken!
Meer weten of aanmelden? Gebruik het contactformulier.

Motorische remedial teaching

Bijna het eind van dit bijzondere schooljaar!
Plannen maken voor de zomer en voor het volgende schooljaar, voor mij staat dit in het teken van verdere groei van het Onderwijscentrum, een laagdrempelige onderwijsvoorziening waar alles ‘in huis’ is om kansen te creëren en verschil te maken. 
Een van mijn wensen is om nog meer aandacht te besteden aan bewegend leren, in het bijzonder aan het schrijven, steeds meer een achtergesteld vakgebied in het onderwijs. 
En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat schrijven positieve effecten heeft op onder andere het leren lezen en het onthouden van leerstof. 
Vanaf september komt Petra Bosch het team versterken. Ze is leerkracht en rekenspecialist op Mytylschool de Thermiek. 
Naast remedial teaching voor lezen en rekenen zal ze motorische remedial teaching opzetten. We starten met specifieke begeleiding bij het schrijven, waarbij naast het schrijven zelf ook aandacht is voor balans, evenwicht, oog-handcoördinatie en begrippen als links-rechts. De lessen kunnen apart of in combinatie met andere ondersteuning gevolgd worden, zowel in een groep als individueel. 
 
Meer weten of interesse? Laat het me horen!
Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk is op zoek naar onderwijsspecialisten zoals Petra. Ook voor onderwijsassistenten, Pabo-studenten zijn er mogelijkheden.