Nieuwsbrief VO

Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk is een onderwijsvoorziening in de Merenwijk, waarbij inmiddels 11 vakspecialisten zich hebben aangesloten. We verzorgen begeleiding bij dyslexie en dyscalculie, remedial teaching, bijles en trainingen voor leerlingen in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Ook voor volwassenen zijn er mogelijkheden.

Op scholen zijn we actief en begeleiden we leerlingen en leerkrachten vanuit vrij te besteden bedragen voor leerlingenzorg. Ook is er een aanbod in het kader van de subsidieregeling voor ‘het inhalen van leer- en ontwikkelachterstanden die zijn veroorzaakt door de coronacrisis’. Dit wordt bijvoorbeeld uitgevoerd tijdens zelfstandig werkuren of als verlengde schooldag op de scholen of in het Onderwijscentrum. In de vakantie worden vakantieklassen georganiseerd, waar vooral gewerkt wordt aan (begrijpend) lezen, taal en rekenen.

Voorbeelden van mogelijkheden voor het Voortgezet Onderwijs, mbo en volwassenonderwijs zijn:

  • Remedial teaching: individueel of in een kleine groep.
  • Vakinhoudelijke bijles: Bijles Engels, Nederlands, Spaans, klassieke talen, aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie en exacte vakken.
  • Training ‘Leren Leren’: In acht modules oefenen met verschillende technieken en vaardigheden. Doel: makkelijker leren, meer zelfkennis, betere keuzes maken.
  • Lezen voor je Lijst of voor je Plezier!: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans. Doel: Vmbo en onderbouw havo/vwo: kennismaking met boeken en leesplezier, bovenbouw: voorbereiden van het examen, met alles wat daarbij hoort.
  • Lezen en spellen voor brugklasleerlingen: Herhalen spellingregels en analogieën. Met de F&L-methode, worden klankstructuur en taalregels met kleuren en blokjes inzichtelijk gemaakt.
  • Groeien in grammatica: Leergang ontleden en werkwoordspelling voor Nederlands en Engels.
  • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: Rekenen is een stapelvak. Oefenen aan de hand van een individueel Rekenmuurtje.Bedoeld voor leerlingen die de doelen van referentieniveau 1F nog niet gehaald hebben.

Trainingen en lessen kunnen op locatie, in het Onderwijscentrum en online verzorgd worden, individueel of in een kleine groep.

Meer weten of interesse? We maken graag een afspraak om mogelijkheden te bespreken. 

Sophie Dekker                                                              Peter-Paul Chaudron

Beheerder Onderwijscentrum Merenwijk               Karin Schuitemaker

                                                                                        Coördinatoren Voortgezet Onderwijs

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.