Workshop Taal in Blokjes in Leiden

Beste collega’s,

Workshop Taal in Blokjes in Leiden! 
Voor leerkrachten, IB’ers, logopedisten of andere onderwijsondersteuners werkzaam op scholen in de regio Leiden of in opdracht van Onderwijscentrum Merenwijk. 
 
Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk is F&L-methode gecertificeerd en ondersteunt scholen in het voortraject dyslexie, zowel in de implementatie van Taal in Blokjes en het verzorgen van de workshop, als in het begeleiden/behandelen van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie (op school en in het onderwijscentrum). 
 
Praktisch:
  • Meer informatie over workshop en ketenzorg: vraag de folder.
  • Data: dinsdag 6 april en 11 mei: 14.30 – 18.30 uur.
  • Locatie: cursuslocatie nader te bepalen in Leiden.  
  • Kosten: op aanvraag: inclusief materialenkoffertje, cursusmap met o.a. leermodules, woordopbouw, casus, literatuur, map met werkbladen (kopieerbladen behorende bij de leermodules), 10% korting gedurende 3 maanden op alle materialen, proeflicentie van 1 maand op de TiB-software en de TiB-reader.
  • Aanmelden via het contactformulier op de website. Er zijn 15 plekken. 
  • (Oud)deelnemers kunnen zich aansluiten bij de intervisiegroep van Onderwijscentrum Merenwijk.
 
Als er vragen zijn, hoor ik het graag en ook als er binnen de school een geschikte (coronaproof) ruimte is (deelnemers van deze school krijgen korting op de cursusprijs). Mocht de workshop i.v.m. coronamaatregelen niet doorgaan, dan wordt deze uitgesteld en/of is er mogelijkheid deze online te volgen.
 
Met vriendelijke groet,
Sophie Dekker

Nieuw: Lezen voor je Lijst of voor je plezier!

Tja, lezen voor school, dat valt niet altijd mee. Het is saai, er is geen leuk boek, er zijn zoveel andere dingen om te doen…
Tijd voor actie. In Onderwijscentrum Merenwijk start ‘Lezen voor je Lijst of voor je Plezier!’, bedoeld voor middelbare scholieren van alle niveaus en leerjaren, zowel voor Nederlands als vreemde talen (Engels, Duits, Frans en Spaans).
In het vmbo en de onderbouw van havo/vwo staan kennismaking met boeken en leesplezier voorop, in de bovenbouw van havo/vwo het voorbereiden van het examen, met alles wat daarbij hoort.
Begeleiding in kleine groepjes door vakspecialisten met een missie: zorgen dat kinderen en jongeren plezier in leren krijgen/houden, kansen creëren en verschil maken!
Meer weten of aanmelden? Gebruik het contactformulier.