Dyslexie- en dyscalculieonderzoek

Op aanvraag kan (niet vergoed) onderzoek naar dyslexie en dyscalculie in de praktijk plaatsvinden. Hiervoor wordt samengewerkt met een praktijk voor orthopedagogiek in de regio. 

Het onderzoek omvat 3 bezoeken: een intakegesprek met ouders, een onderzoeksochtend en een adviesgesprek en is inclusief  verslag en een eventuele verklaring. 

Momenteel is er geen wachtlijst.