Meer kansen met ouders

Leren is Leuk is een F&L-gecertificeerde praktijk. De F&L-methode is een methode voor de behandeling en preventie van lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie. In het najaar start in het Onderwijscentrum een project voor ouders met kinderen van 5 tot 8 jaar met een risico op lees- en spellingproblemen. Ouders gaan zelf aan de slag met de thuismodule van het online behandelprogramma en worden hierin begeleid en gecoacht.

Lees verder

Start schooljaar

Individuele lessen starten in de week van 2 september. Groepslessen starten in de week van 2 (bao) of 9 september (VO), lestijden in overleg.

Nieuw zijn de groepslessen voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs:

  • Rekenen/wiskunde:
    • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw van het vmbo.
    • Wiskundeklas: voor leerlingen uit de onderbouw van havo/vwo.
    • Lees verder