Zomerschool 2024

De meivakantie zit erop, het laatste stukje van het schooljaar breekt aan. Dit jaar organiseren we voor de 5de keer in Onderwijscentrum Merenwijk de zomerschool! En hoop ik dat de kinderen weer net zo enthousiast aan de slag gaan als andere jaren. Hard werken, maar vooral veel plezier krijgen/houden in leren. Want ook al is het moeilijk, als het lukt, is het ook heel leuk om dingen te kunnen en samen successen te vieren!

In de zomerschool gaat het net iets anders. We starten met instructie, begeleid oefenen en zelfstandig werken. Na de pauze, waar we heerlijk buiten spelen en fruit eten, werken we met coöperatieve werkvormen, bewegend leren, in spelvorm…en is er tijd voor extra instructie en individuele hulp. Voor de kinderen is plezier maken en succes ervaren belangrijk, dan is leren weer leuk!

Nieuw dit jaar is het programma in de middag waarin spel, ontspanning en ‘erop uit’ thema’s zijn en kinderen extra lessen kunnen volgen.

Bijgaand de informatie op een rij:

 • Woensdag 26 juni (of anders volgens afspraak) kunnen ouders en kinderen kennismaken met elkaar, met ons, het programma, de locatie en nog veel meer.
 • Locatie: Onderwijscentrum Merenwijk, Broekplein 4, 2318 TJ Leiden.
 • Lesdagen: doordeweekse dagen van maandag 12 tot met woensdag 21 augustus van 9.00 tot 12.30, inloop: 8.45-8.00 uur. Tussen 12.15 en 12.30 kunnen de kinderen die niet meedoen aan het middagprogramma worden opgehaald. Het middagprogramma start om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
 • Lesmateriaal verzorgen wij, als kinderen iets van school meekrijgen kunnen ze dit meenemen. 
 • In de pauzes krijgen de kinderen fruit, water of limonade en iets lekkers. Lunch graag wel zelf meenemen.
 • Kosten: € 250,- (voor ouders: 5 dagdelen + 3 gratis, scholen/instellingen/enz. geen korting). Bijdrage middagprogramma: € 25,- per keer.

Onze missie is om zoveel mogelijk kinderen de extra zorg en aandacht te geven die nodig is om ze te laten groeien. Leren is Leuk is inmiddels een laagdrempelige onderwijsvoorziening geworden. Helaas nog niet financieel. Dit jaar moet de zomerschool het waarschijnlijk zonder gesubsidieerde plekken doen. Een minimum aantal deelnemers is nodig om het kostendekkend te maken. Doorsturen van deze mail, sponsoren of op een andere manier aandacht vragen voor ons werk in het Onderwijscentrum wordt dan ook zeer op prijs gesteld!

Als er nog vragen zijn, horen we het graag.

Aanmelden kan per mail of via het contactformulier op de website

Sophie Dekker en Karin Schuitemaker

Huiswerkklas van start!

De huiswerkklas is vorige week gestart! Een plek waar de mobieltjes opzij gaan, leerlingen werken aan hun huiswerk, en er wat extra hulp is als dat nodig is (plannen, starten, aan het werk gaan en blijven, overhoren enz.). 

Bedoeld voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs die heel goed zelfstandig kunnen werken, maar thuis te veel afgeleid worden. De huiswerkklas kan gecombineerd worden met vakinhoudelijke bijles, individuele begeleiding, remedial teaching of groepstrainingen.

Voorlopig twee avonden van 19.00 tot 20.30 uur op maandag, dinsdag of woensdag (dat spreken we wekelijks af). 

Kosten: € 25,- per keer. 

Meer info of aanmelden? Laat het me weten.

 

 

 

 

 

Groepslessen, taal-, reken- en huiswerkklas

In het Onderwijscentrum zijn de individuele lessen allemaal opgestart en is op zaterdag de eerste Taalklas gestart met twee enthousiaste, hardwerkende oudste kleuters. Na de herfstvakantie starten, bij voldoende belangstelling, ook andere groepslessen, taal- en rekenklassen en mogelijk een huiswerkklas. Vraag gerust om meer informatie of laat me weten of er interesse is.
Groepslessen, taal- en rekenklassen 
Groepslessen zijn bedoeld voor kinderen uit dezelfde jaargroep, meestal  gericht op een bepaald vak (lezen, spelling, rekenen of schrijven) en soms algemeen (toetsvoorbereiding). 
De taal- en rekenklassen hebben de opzet van de zomerschool: er wordt groepsdoorbroken gewerkt aan de hand van thema’s waarin de doelen van de leerlijnen van lezen, taal en rekenen verwerkt zijn.
Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde methodieken en materialen als in individuele lessen. Na de inloop, waarin de kinderen alvast aan het werk gaan, vragen stellen of huiswerk nakijken, volgt een gezamenlijke instructie. Het tweede deel van de les wordt geoefend en de stof in spelvorm verwerkt. De groepsgrootte is verschillend en hangt af van de samenstelling van de groep, soms blijft het bij twee, in de bovenbouw is het fijn werken met groepje van 4 tot 6. Groepslessen duren een uur. Lestijd in overleg. 
 
Voortgezet onderwijs
Naast individuele lessen zijn de volgende lessen in een kleine groep mogelijk:
 • Lezen voor je Lijst of voor je Plezier! (Nederlands/Engels/Duits/Frans)
 • Lezen en spellen.
 • Grammatica en werkwoordspelling.
 • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw van het vmbo. 
 
Huiswerkklassen
Zowel voor leerlingen uit het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs komt er mogelijkheid om deel te nemen aan de huiswerkklassen, waar onder toezicht aan eigen huiswerk gewerkt kan worden. 
 

Zomerschool in Onderwijscentrum Merenwijk

Vakantieklassen

In de vakantieklas richten we ons op de kernvakken: rekenen, schrijven, taal en (begrijpend) lezen.

Voor wie: kinderen op de basisschool (groep 3 tot en met 8). Ook scholen kunnen kinderen aanmelden.

Wanneer: 8 t/m 19 augustus op maandag tot en met donderdag, er is een klas in de ochtend (8.45 – 12.30) en bij voldoende aanmeldingen een klas in de middag (13-16).

Minimumaantal leerlingen: 3.

Kosten: € 40,- per dagdeel per persoon, vanaf 5 dagdelen gratis. Scholen: op aanvraag. 

Lesmateriaal: gratis voor leerlingen die les hebben in het Onderwijscentrum of volgend schooljaar starten (niet via school), anders € 25,-.

Aanmelden: via het contactformulier op de website https://lerenisleuk.net/contact

Extra: na aanmelding en aanbetaling kan er direct gebruik gemaakt worden van het digitale oefenprogramma Rekensprint.

Zomerklassen

De volgende zomerklassen voor middelbare scholieren starten bij voldoende aanmeldingen:

 • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw die moeite hebben met het rekenen op fundamenteel niveau.
 • “Ontleden en werkwoordspelling, dt geen probleem”.
 • “Leren Leren”: trainingen studievaardigheden.
 • “Lezen voor je Lijst of voor je Plezier”.

Voor wie: leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Wanneer: 6 groepslessen van een uur en 1 individuele les in de periode 8 t/m 19 augustus.

Minimumaantal leerlingen: 2

Kosten: € 250,- inclusief lesmateriaal.

Aanmelden: via het contactformulier op de website Meer weten of aanmelden? Ik hoor het graag.

Kansen op de Lucas van Leyden

De Lucas van Leyden is een openbare basisschool in het centrum van Leyden met twee locaties. Locatie Vliet is gelegen aan de gracht nabij het Rapenburg. Locatie Steeg is gelegen op een steenworp afstand van de Haarlemmerstraat en het museum Boerhaave. 

Al een aantal jaar ben ik betrokken bij deze school om mee te denken en werken aan de invulling van het passend onderwijs. De afgelopen twee jaar kwam was er extra geld vanuit de regeling subsidie ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’s’ om leerlingen te begeleiden die door de coronacrisis een achterstand opgelopen hebben.

Een stukje dat ik in december heb geschreven voor de Nieuwsbrief: 

Gek genoeg hebben de coronamaatregelen ook kansen gegeven, waarvan we niet hadden kunnen dromen die te krijgen. Die kansen kwamen er met de subsidieregelingen, de subsidies voor IOP: inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De Lucas van Leyden heeft van 3 subsidieperiodes gebruik kunnen maken.

Ik deel graag dingen die we extra hebben kunnen doen met elkaar en waar we trots op mogen zijn en…het geld is nog niet op, dus ook in 2022 mogen we met zijn allen weer mooie dingen doen voor de kinderen.

Rekenen:

 • Rekenles buiten de klas voor 44 kinderen.
 • Extra handen in de klas voor groep 3 en 4.
 • Een inhaalprogramma in de klas voor de kinderen uit groep 8a.
 • Nieuwe oefenboeken, opzoekkaarten en materialen.
 • Alle kinderen uit groep 4 t/m 8 werken of gaan werken met Rekensprint Online aan hun ‘rekenmuurtje’. Ook thuis kunnen de kinderen inloggen via Basispoort, zodat er ook als kinderen thuis zitten, geoefend kan.

En het allergrootste cadeau was…de aanschaf voor beide locaties van de Spelkisten van Met Sprongen Vooruit voor groepen 3 t/m 8. De kisten bevatten voor een heel schooljaar voor alle rekendoelen speciaal ontwikkelde spellen. In de extra lessen buiten de klas wordt de methode Met Sprongen Vooruit al langer gebruikt: het is een uitgebreid rekenoefenprogramma, waarbij het rekenen in kleine stapjes met verhalen, oefeningen, beweging en spellen wordt aangeboden.

Het is heel leuk om te zien hoe in sommige groepen de kinderen wekelijks actief zijn met de spellen en extra activiteiten rond rekenen. Ik word helemaal blij van al het enthousiasme, als ik in een klas kom om een voorbeeldles te geven. Zelfs op vrijdagmiddag aan het eind van de week, wordt er nog hard gerekend.

Taal en lezen:

 • Extra lees- en taalles buiten de klas voor 45 kinderen.
 • Extra handen in de klas voor groep 3 en 4.
 • Oefenen met focuslezen in en buiten de klas voor kinderen uit groep 6 tot en met 8.
 • Verlengde schooldag voor kinderen uit 7 en 8 om extra te oefenen met begrijpend lezen.
 • Nieuwe oefenboeken, stappenkaarten en spellen voor taal en (begrijpend) lezen.

En het allerleukste was het lezen en spellen met Taal in Blokjes in groep 3 en 4.

De kleuren voor de klanken en blokjes voor de letters helpen de kinderen bij het lezen en spellen. Buiten de klas hebben de kinderen heel hard geoefend. Ook in sommige klassen hangen de gekleurde letters en gebruiken leerkrachten de kleuren en de blokjes. Helaas moesten we de nascholing uitstellen, dus nog niet in alle klassen is het al zichtbaar. Toch hebben een paar juffen al de cursus gevolgd, zoals juf Sabine. Vanaf groep 4a gaat Taal in Blokjes dus zeker ‘mee met de kinderen’. In het voorjaar hopen we dat meer leerkrachten mee kunnen doen.

Zomerschool:

Ben ik nog wat vergeten? Ja zeker, 10 kinderen uit groep 4 t/m 8 hebben de laatste drie weken van de vakantie bij mij in het Onderwijscentrum de zomerschool bezocht. En ook al was het in de vakantie, de kinderen (en volwassenen) hebben veel plezier gemaakt en hebben hard gewerkt aan lezen, taal en rekenen. Ook in 2022 mag ik voor kinderen van de Lucas van Leyden de zomerschool organiseren. Daar kunnen natuurlijk ook andere kinderen of scholen aan meedoen.

Mijn stukje voor de Nieuwsbrief moest kort worden, helaas of misschien gelukkig is dat niet gelukt. Er zijn, ondanks alle zorgen die we hebben, ook mooie dingen en successen om met elkaar te delen.

Sophie Dekker

Zomerschool in Onderwijscentrum Merenwijk

Bijna vakantie! Ook wij gaan er even tussenuit, van 17 juli tot 2 augustus is ‘Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk’ gesloten.

De overige weken is er les op afspraak. Naast individuele lessen zijn er voor basisschoolleerlingen vakantieklassen en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zomerklassen:

Vakantieklassen

In de vakantieklas richten we ons op de kernvakken: rekenen, schrijven, taal en (begrijpend) lezen.

Voor wie: kinderen op de basisschool (groep 3 tot en met 8).

Wanneer: 9 t/m 27 augustus op woensdag, donderdag en vrijdag, er is een klas in de ochtend (9-12) en bij voldoende aanmeldingen een klas in de middag (13-16).

Minimumaantal leerlingen: 3.

Kosten: € 45,- per dagdeel per persoon, vanaf 6 dagdelen gratis.

Lesmateriaal: gratis voor leerlingen die les hebben in het Onderwijscentrum of volgend schooljaar starten (niet via school), anders € 30,-.

Aanmelden: via het contactformulier op de website https://lerenisleuk.net/contact

Extra: na aanmelding en aanbetaling kan er direct gebruik gemaakt worden van digitale oefenprogramma’s Rekensprint en Tekstvaardig.

Zomerklassen

De volgende zomerklassen voor middelbare scholieren starten bij voldoende aanmeldingen:

 • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw die moeite hebben met het rekenen op fundamenteel niveau.
 • “Ontleden en werkwoordspelling, dt geen probleem”.
 • “Leren Leren”: trainingen studievaardigheden.
 • “Lezen voor je Lijst of voor je Plezier”.

Voor wie: leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Wanneer: 6 groepslessen van een uur en 1 individuele les in de periode 9 t/m 27 augustus.

Minimumaantal leerlingen: 2

Kosten: € 250,- inclusief lesmateriaal.

Aanmelden: via het contactformulier op de website Meer weten of aanmelden? Ik hoor het graag.