Groepslessen, taal-, reken- en huiswerkklas

In het Onderwijscentrum zijn de individuele lessen allemaal opgestart en is op zaterdag de eerste Taalklas gestart met twee enthousiaste, hardwerkende oudste kleuters. Na de herfstvakantie starten, bij voldoende belangstelling, ook andere groepslessen, taal- en rekenklassen en mogelijk een huiswerkklas. Vraag gerust om meer informatie of laat me weten of er interesse is.
Groepslessen, taal- en rekenklassen 
Groepslessen zijn bedoeld voor kinderen uit dezelfde jaargroep, meestal  gericht op een bepaald vak (lezen, spelling, rekenen of schrijven) en soms algemeen (toetsvoorbereiding). 
De taal- en rekenklassen hebben de opzet van de zomerschool: er wordt groepsdoorbroken gewerkt aan de hand van thema’s waarin de doelen van de leerlijnen van lezen, taal en rekenen verwerkt zijn.
Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde methodieken en materialen als in individuele lessen. Na de inloop, waarin de kinderen alvast aan het werk gaan, vragen stellen of huiswerk nakijken, volgt een gezamenlijke instructie. Het tweede deel van de les wordt geoefend en de stof in spelvorm verwerkt. De groepsgrootte is verschillend en hangt af van de samenstelling van de groep, soms blijft het bij twee, in de bovenbouw is het fijn werken met groepje van 4 tot 6. Groepslessen duren een uur. Lestijd in overleg. 
 
Voortgezet onderwijs
Naast individuele lessen zijn de volgende lessen in een kleine groep mogelijk:
  • Lezen voor je Lijst of voor je Plezier! (Nederlands/Engels/Duits/Frans)
  • Lezen en spellen.
  • Grammatica en werkwoordspelling.
  • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw van het vmbo. 
 
Huiswerkklassen
Zowel voor leerlingen uit het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs komt er mogelijkheid om deel te nemen aan de huiswerkklassen, waar onder toezicht aan eigen huiswerk gewerkt kan worden.