Zomerschool in Onderwijscentrum Merenwijk

Vakantieklassen

In de vakantieklas richten we ons op de kernvakken: rekenen, schrijven, taal en (begrijpend) lezen.

Voor wie: kinderen op de basisschool (groep 3 tot en met 8). Ook scholen kunnen kinderen aanmelden.

Wanneer: 8 t/m 19 augustus op maandag tot en met donderdag, er is een klas in de ochtend (8.45 – 12.30) en bij voldoende aanmeldingen een klas in de middag (13-16).

Minimumaantal leerlingen: 3.

Kosten: € 40,- per dagdeel per persoon, vanaf 5 dagdelen gratis. Scholen: op aanvraag. 

Lesmateriaal: gratis voor leerlingen die les hebben in het Onderwijscentrum of volgend schooljaar starten (niet via school), anders € 25,-.

Aanmelden: via het contactformulier op de website https://lerenisleuk.net/contact

Extra: na aanmelding en aanbetaling kan er direct gebruik gemaakt worden van het digitale oefenprogramma Rekensprint.

Zomerklassen

De volgende zomerklassen voor middelbare scholieren starten bij voldoende aanmeldingen:

 • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw die moeite hebben met het rekenen op fundamenteel niveau.
 • “Ontleden en werkwoordspelling, dt geen probleem”.
 • “Leren Leren”: trainingen studievaardigheden.
 • “Lezen voor je Lijst of voor je Plezier”.

Voor wie: leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Wanneer: 6 groepslessen van een uur en 1 individuele les in de periode 8 t/m 19 augustus.

Minimumaantal leerlingen: 2

Kosten: € 250,- inclusief lesmateriaal.

Aanmelden: via het contactformulier op de website Meer weten of aanmelden? Ik hoor het graag.

Kansen op de Lucas van Leyden

De Lucas van Leyden is een openbare basisschool in het centrum van Leyden met twee locaties. Locatie Vliet is gelegen aan de gracht nabij het Rapenburg. Locatie Steeg is gelegen op een steenworp afstand van de Haarlemmerstraat en het museum Boerhaave. 

Al een aantal jaar ben ik betrokken bij deze school om mee te denken en werken aan de invulling van het passend onderwijs. De afgelopen twee jaar kwam was er extra geld vanuit de regeling subsidie ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma’s’ om leerlingen te begeleiden die door de coronacrisis een achterstand opgelopen hebben.

Een stukje dat ik in december heb geschreven voor de Nieuwsbrief: 

Gek genoeg hebben de coronamaatregelen ook kansen gegeven, waarvan we niet hadden kunnen dromen die te krijgen. Die kansen kwamen er met de subsidieregelingen, de subsidies voor IOP: inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De Lucas van Leyden heeft van 3 subsidieperiodes gebruik kunnen maken.

Ik deel graag dingen die we extra hebben kunnen doen met elkaar en waar we trots op mogen zijn en…het geld is nog niet op, dus ook in 2022 mogen we met zijn allen weer mooie dingen doen voor de kinderen.

Rekenen:

 • Rekenles buiten de klas voor 44 kinderen.
 • Extra handen in de klas voor groep 3 en 4.
 • Een inhaalprogramma in de klas voor de kinderen uit groep 8a.
 • Nieuwe oefenboeken, opzoekkaarten en materialen.
 • Alle kinderen uit groep 4 t/m 8 werken of gaan werken met Rekensprint Online aan hun ‘rekenmuurtje’. Ook thuis kunnen de kinderen inloggen via Basispoort, zodat er ook als kinderen thuis zitten, geoefend kan.

En het allergrootste cadeau was…de aanschaf voor beide locaties van de Spelkisten van Met Sprongen Vooruit voor groepen 3 t/m 8. De kisten bevatten voor een heel schooljaar voor alle rekendoelen speciaal ontwikkelde spellen. In de extra lessen buiten de klas wordt de methode Met Sprongen Vooruit al langer gebruikt: het is een uitgebreid rekenoefenprogramma, waarbij het rekenen in kleine stapjes met verhalen, oefeningen, beweging en spellen wordt aangeboden.

Het is heel leuk om te zien hoe in sommige groepen de kinderen wekelijks actief zijn met de spellen en extra activiteiten rond rekenen. Ik word helemaal blij van al het enthousiasme, als ik in een klas kom om een voorbeeldles te geven. Zelfs op vrijdagmiddag aan het eind van de week, wordt er nog hard gerekend.

Taal en lezen:

 • Extra lees- en taalles buiten de klas voor 45 kinderen.
 • Extra handen in de klas voor groep 3 en 4.
 • Oefenen met focuslezen in en buiten de klas voor kinderen uit groep 6 tot en met 8.
 • Verlengde schooldag voor kinderen uit 7 en 8 om extra te oefenen met begrijpend lezen.
 • Nieuwe oefenboeken, stappenkaarten en spellen voor taal en (begrijpend) lezen.

En het allerleukste was het lezen en spellen met Taal in Blokjes in groep 3 en 4.

De kleuren voor de klanken en blokjes voor de letters helpen de kinderen bij het lezen en spellen. Buiten de klas hebben de kinderen heel hard geoefend. Ook in sommige klassen hangen de gekleurde letters en gebruiken leerkrachten de kleuren en de blokjes. Helaas moesten we de nascholing uitstellen, dus nog niet in alle klassen is het al zichtbaar. Toch hebben een paar juffen al de cursus gevolgd, zoals juf Sabine. Vanaf groep 4a gaat Taal in Blokjes dus zeker ‘mee met de kinderen’. In het voorjaar hopen we dat meer leerkrachten mee kunnen doen.

Zomerschool:

Ben ik nog wat vergeten? Ja zeker, 10 kinderen uit groep 4 t/m 8 hebben de laatste drie weken van de vakantie bij mij in het Onderwijscentrum de zomerschool bezocht. En ook al was het in de vakantie, de kinderen (en volwassenen) hebben veel plezier gemaakt en hebben hard gewerkt aan lezen, taal en rekenen. Ook in 2022 mag ik voor kinderen van de Lucas van Leyden de zomerschool organiseren. Daar kunnen natuurlijk ook andere kinderen of scholen aan meedoen.

Mijn stukje voor de Nieuwsbrief moest kort worden, helaas of misschien gelukkig is dat niet gelukt. Er zijn, ondanks alle zorgen die we hebben, ook mooie dingen en successen om met elkaar te delen.

Sophie Dekker