Zomerschool in Onderwijscentrum Merenwijk

Bijna vakantie! Ook wij gaan er even tussenuit, van 17 juli tot 2 augustus is ‘Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk’ gesloten.

De overige weken is er les op afspraak. Naast individuele lessen zijn er voor basisschoolleerlingen vakantieklassen en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zomerklassen:

Vakantieklassen

In de vakantieklas richten we ons op de kernvakken: rekenen, schrijven, taal en (begrijpend) lezen.

Voor wie: kinderen op de basisschool (groep 3 tot en met 8).

Wanneer: 9 t/m 27 augustus op woensdag, donderdag en vrijdag, er is een klas in de ochtend (9-12) en bij voldoende aanmeldingen een klas in de middag (13-16).

Minimumaantal leerlingen: 3.

Kosten: € 45,- per dagdeel per persoon, vanaf 6 dagdelen gratis.

Lesmateriaal: gratis voor leerlingen die les hebben in het Onderwijscentrum of volgend schooljaar starten (niet via school), anders € 30,-.

Aanmelden: via het contactformulier op de website https://lerenisleuk.net/contact

Extra: na aanmelding en aanbetaling kan er direct gebruik gemaakt worden van digitale oefenprogramma’s Rekensprint en Tekstvaardig.

Zomerklassen

De volgende zomerklassen voor middelbare scholieren starten bij voldoende aanmeldingen:

 • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: voor leerlingen uit de onderbouw die moeite hebben met het rekenen op fundamenteel niveau.
 • “Ontleden en werkwoordspelling, dt geen probleem”.
 • “Leren Leren”: trainingen studievaardigheden.
 • “Lezen voor je Lijst of voor je Plezier”.

Voor wie: leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Wanneer: 6 groepslessen van een uur en 1 individuele les in de periode 9 t/m 27 augustus.

Minimumaantal leerlingen: 2

Kosten: € 250,- inclusief lesmateriaal.

Aanmelden: via het contactformulier op de website Meer weten of aanmelden? Ik hoor het graag.

Nieuws uit Leren is Leuk

Rekensprint Online
Afgelopen periode hebben leerlingen uit Leren is Leuk meegedaan met het uittesten van Rekensprint Basis Online. En met succes! Er is flink geoefend aan de onderste bouwstenen van het rekenmuurtje: alles wat er nodig is om de basis sterker te maken en vlotter te rekenen tot 100. Een goede aanvulling op de lessen, waarin de somtypes en strategieën eerst worden behandeld, voordat er flink gesprint kan worden om ze in te slijpen.
Tot 14 mei kan er gratis gesprint worden, voor kinderen vanaf groep 4 die het rekenen tot 100 nog moeilijk vinden. Afname van het rekenmuurtje, een digitale rekentoets die de hiaten en mate van automatisering in beeld brengt zodat er gericht geoefend, kan ook, hiervoor wordt het behandeltarief in rekening gebracht.
 
Groepslessen basisonderwijs
De groepsles ‘Beter Begrijpend Lezen’ voor leerlingen uit groep 7 start 20 mei 15.30 – 16.30 uur.
Begrijpend lezen is geen vak maar een vaardigheid, een leesstrategie is een middel om te gebruiken om een tekst te begrijpen. Oefenen helpt!
Naast leesstrategieën oefenen we ook het focuslezen (een techniek om geconcentreerd en vlot een tekst te lezen) en zijn woordenschatontwikkeling en leesplezier heel belangrijk in de lessen. Bij aanmelding voor 17 mei: 8 lessen voor de prijs van 6.
Er is plaats voor 2-5 leerlingen.

Ook op woensdag starten groepslessen voor rekenen, lezen en taal voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Kinderen die al les hebben in Leren is Leuk hebben voorrang bij plaatsing.

Groepslessen voortgezet onderwijs
Bij voldoende aanmeldingen starten verschillende groepslessen zoals ‘Lezen voor je Lijst’, ‘Werken aan een stevig Rekenmuurtje’ of Grammatica en Werkwoordspelling. 
Lessen kunnen ook individueel gegeven worden. 
 
Individuele lessen
Voor basisschoolleerlingen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor het voortgezet onderwijs is bijles mogelijk in bijna alle vakken.
 
Workshop Taal in Blokjes
Leren is Leuk is een F&L-gecertificeerde praktijk (Taal in Blokjes) en ondersteunt scholen in het voortraject dyslexie, zowel door het verzorgen van nascholing en begeleiden in de klas als in de behandeling van ernstige lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie. 
De volgende workshop is gepland in juni/juli, op twee dagdelen. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Deze workshop is vooral bedoeld voor leerkrachten, IB’ers, logopedisten en andere onderwijsondersteuners, maar voor iedereen toegankelijk. Prijzen en info op aanvraag.
 
Vergoeding Remedial Teaching
Zorg & Zekerheid vergoedt 75% met een maximum van €320,- bij AV-GeZZin of AV-Totaal. Is dit van toepassing dan hoor ik het graag.
 
Interesse of vragen? Bel gerust of laat het me weten via het contactformulier.
 
Met vriendelijke groet,
Sophie Dekker

Nieuwsbrief VO

Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk is een onderwijsvoorziening in de Merenwijk, waarbij inmiddels 11 vakspecialisten zich hebben aangesloten. We verzorgen begeleiding bij dyslexie en dyscalculie, remedial teaching, bijles en trainingen voor leerlingen in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Ook voor volwassenen zijn er mogelijkheden.

Op scholen zijn we actief en begeleiden we leerlingen en leerkrachten vanuit vrij te besteden bedragen voor leerlingenzorg. Ook is er een aanbod in het kader van de subsidieregeling voor ‘het inhalen van leer- en ontwikkelachterstanden die zijn veroorzaakt door de coronacrisis’. Dit wordt bijvoorbeeld uitgevoerd tijdens zelfstandig werkuren of als verlengde schooldag op de scholen of in het Onderwijscentrum. In de vakantie worden vakantieklassen georganiseerd, waar vooral gewerkt wordt aan (begrijpend) lezen, taal en rekenen.

Voorbeelden van mogelijkheden voor het Voortgezet Onderwijs, mbo en volwassenonderwijs zijn:

 • Remedial teaching: individueel of in een kleine groep.
 • Vakinhoudelijke bijles: Bijles Engels, Nederlands, Spaans, klassieke talen, aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie en exacte vakken.
 • Training ‘Leren Leren’: In acht modules oefenen met verschillende technieken en vaardigheden. Doel: makkelijker leren, meer zelfkennis, betere keuzes maken.
 • Lezen voor je Lijst of voor je Plezier!: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans. Doel: Vmbo en onderbouw havo/vwo: kennismaking met boeken en leesplezier, bovenbouw: voorbereiden van het examen, met alles wat daarbij hoort.
 • Lezen en spellen voor brugklasleerlingen: Herhalen spellingregels en analogieën. Met de F&L-methode, worden klankstructuur en taalregels met kleuren en blokjes inzichtelijk gemaakt.
 • Groeien in grammatica: Leergang ontleden en werkwoordspelling voor Nederlands en Engels.
 • “Werken aan een stevig Rekenmuurtje”: Rekenen is een stapelvak. Oefenen aan de hand van een individueel Rekenmuurtje.Bedoeld voor leerlingen die de doelen van referentieniveau 1F nog niet gehaald hebben.

Trainingen en lessen kunnen op locatie, in het Onderwijscentrum en online verzorgd worden, individueel of in een kleine groep.

Meer weten of interesse? We maken graag een afspraak om mogelijkheden te bespreken. 

Sophie Dekker                                                              Peter-Paul Chaudron

Beheerder Onderwijscentrum Merenwijk               Karin Schuitemaker

                                                                                        Coördinatoren Voortgezet Onderwijs

Workshop Taal in Blokjes in Leiden

 
Workshop Taal in Blokjes in Leiden: data aangepast: 
 • Dinsdag 11 mei en 15 juni van 14.00 uur tot 18.30 uur.
 • Voor leerkrachten,  IB’ers, logopedisten of andere onderwijsondersteuners.
 • Kosten: voor personeel van scholen regio Leiden: € 325,- (anders € 350,-), inclusief materiaal, cursus- en werkbladenmap, proeflicentie.
 • Locatie: Leiden: mogelijk op een school van een deelnemer, deelnemers krijgen korting!
 • Aanmelding: via https://lerenisleuk.net/contact
 
Leren is Leuk (Onderwijscentrum Merenwijk) ondersteunt scholen in het voortraject dyslexie, zowel in de implementatie van Taal in Blokjes en het verzorgen van de workshop, als in het begeleiden/behandelen van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie (op school en in het onderwijscentrum). 
Taal in Blokjes is de schoolversie van de F&L-methode, een methode voor de behandeling van ernstige lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie. Door het gebruik van kleuren voor klanken en blokjes voor letters wordt de Nederlandse taalstructuur zichtbaar. Taal in Blokjes kan prima naast Bouw worden ingezet, het is voor in en buiten de klas, ter ondersteuning van de eigen lees- en spellingmethode, in een doorgaande lijn vanaf de kleuters tot in de bovenbouw en zeer geschikt voor NT2 leerlingen.
 
 

Workshop Taal in Blokjes in Leiden

Beste collega’s,

Workshop Taal in Blokjes in Leiden! 
Voor leerkrachten, IB’ers, logopedisten of andere onderwijsondersteuners werkzaam op scholen in de regio Leiden of in opdracht van Onderwijscentrum Merenwijk. 
 
Onderwijscentrum Merenwijk Leren is Leuk is F&L-methode gecertificeerd en ondersteunt scholen in het voortraject dyslexie, zowel in de implementatie van Taal in Blokjes en het verzorgen van de workshop, als in het begeleiden/behandelen van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie (op school en in het onderwijscentrum). 
 
Praktisch:
 • Meer informatie over workshop en ketenzorg: vraag de folder.
 • Data: dinsdag 6 april en 11 mei: 14.30 – 18.30 uur.
 • Locatie: cursuslocatie nader te bepalen in Leiden.  
 • Kosten: op aanvraag: inclusief materialenkoffertje, cursusmap met o.a. leermodules, woordopbouw, casus, literatuur, map met werkbladen (kopieerbladen behorende bij de leermodules), 10% korting gedurende 3 maanden op alle materialen, proeflicentie van 1 maand op de TiB-software en de TiB-reader.
 • Aanmelden via het contactformulier op de website. Er zijn 15 plekken. 
 • (Oud)deelnemers kunnen zich aansluiten bij de intervisiegroep van Onderwijscentrum Merenwijk.
 
Als er vragen zijn, hoor ik het graag en ook als er binnen de school een geschikte (coronaproof) ruimte is (deelnemers van deze school krijgen korting op de cursusprijs). Mocht de workshop i.v.m. coronamaatregelen niet doorgaan, dan wordt deze uitgesteld en/of is er mogelijkheid deze online te volgen.
 
Met vriendelijke groet,
Sophie Dekker

Nieuw: Lezen voor je Lijst of voor je plezier!

Tja, lezen voor school, dat valt niet altijd mee. Het is saai, er is geen leuk boek, er zijn zoveel andere dingen om te doen…
Tijd voor actie. In Onderwijscentrum Merenwijk start ‘Lezen voor je Lijst of voor je Plezier!’, bedoeld voor middelbare scholieren van alle niveaus en leerjaren, zowel voor Nederlands als vreemde talen (Engels, Duits, Frans en Spaans).
In het vmbo en de onderbouw van havo/vwo staan kennismaking met boeken en leesplezier voorop, in de bovenbouw van havo/vwo het voorbereiden van het examen, met alles wat daarbij hoort.
Begeleiding in kleine groepjes door vakspecialisten met een missie: zorgen dat kinderen en jongeren plezier in leren krijgen/houden, kansen creëren en verschil maken!
Meer weten of aanmelden? Gebruik het contactformulier.